Związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zaapelował do Premier Beaty Szydło o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie francuskich przepisów wykonawczych do tzw. „Loi Macron”, które odnoszą się do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. TLP oczekuje:

  • złożenia przez polski Rząd skargi do Komisji Europejskiej w sprawie rażącego naruszenia przez Francję przepisów prawa unijnego w tym zakresie, a także
  • niezwłocznego wszczęcia poważnym rozmów na ten temat z Rządem Republiki Francuskiej.

Naszym zdaniem jest jeszcze czas, aby zmusić Francuzów do wycofania się z opublikowanych przepisów. Po 1 lipca br. jakakolwiek zmiana stanu prawnego będzie praktycznie niemożliwa, co może mieć katastrofalne skutki dla naszej gospodarki oraz zachęcić kolejne rządy państw zachodnich do zamykania rynków dla polskich przedsiębiorców.

Pełny tekst wystąpienia TLP