Poważnym problemem dla europejskiej i oczywiście także dla polskiej branży transportu drogowego są wprowadzane w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej sanitarne wymagania nakazujące przewoźnikom drogowym wykonującym międzynarodowe transporty drogowe rzeczy, kontrolę kierowców pod względem posiadania unijnego certyfikatu covidowego, tzw. green pass oraz wprowadzające odpowiedzialność, w tym kary, za brak przeprowadzenia takiej kontroli ze strony pracodawców.

Otrzymujemy także informacje, że niektóre zakłady w Niemczech i w innych państwach europejskich odmawiają wjazdu na teren zakładu kierowcom, którzy nie okażą certyfikatu potwierdzającego przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19 lub  przebycie tej choroby, pomimo że kierowcy nie mają bezpośredniego kontaktu z żadnym pracownikiem odpowiedzialnym za załadunek/rozładunek.

Ta sytuacja stanowi poważne zagrożenie dla ciągłości transgranicznych operacji transportu drogowego, a także stwarza ryzyka zarówno dla przewoźników, jak i ich pracowników. Dlatego też TLP zwróciła się z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie przez Komisję Europejską, wystosowując pismo do Komisarzy Adina Vălean i Thierry Breton.

Treść wystąpienia TLP do KE

Z drugiej strony, aby wypełnić wymagania innych państw na terytorium których pracując nasi pracownicy, i mieć możliwość dalszej pracy na tych kierunkach, powinniśmy mieć możliwość uzyskania informacji dotyczących przebycia choroby lub zaszczepienia się przeciwko COVID19. Dlatego też zwróciliśmy się w tej sprawie do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.

Treść wystąpienia TLP do Marszałek Sejmu RP