W Niemczech od soboty, 17.10.2020 r. godz. 0:00 władze niemieckie planują objąć kwarantanną osoby wjeżdżające z Polski z województw kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego, jako obszarów uznanych za obszary podwyższonego ryzyka. W Niemczech to władze krajów związkowych ustalają szczegółowe przepisy dotyczące kwarantanny. Prawie we wszystkich krajach związkowych istnieją przepisy, które zwalniają osoby pracujące w przedsiębiorstwach transportowych z obowiązku wykonywania testu i z kwarantanny.

Informacje na temat przepisów dotyczących kwarantanny w poszczególnych krajach związkowych:

Badenia-Wirtembergia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu na obecność COVID-19, wykonanego nie wcześniej niż 48h przed przyjazdem. Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy także zawodowych kierowców transportu międzynarodowego oraz pracowników firm transportowych, osób które przyjeżdżają do Badenii-Wirtembergii w pilnym i niecierpiącym zwłoki celu zawodowym lub medycznym, osób które przebywały za granicą w obszarze podwyższonego ryzyka krócej niż 48 godz. oraz osób, które mają inny ważny powód do przyjazdu na teren landu, szczególnie dotyczy to potrzeby opieki nad osobami pod kuratelą.

Bawaria

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy także zawodowych kierowców transportu międzynarodowego oraz pracowników firm transportowych, osób które przyjeżdżają w pilnym i niecierpiącym zwłoki celu zawodowym lub medycznym, osób które przebywały za granicą w obszarze podwyższonego ryzyka krócej niż 48 godz. oraz osób, które mają inny ważny powód do przyjazdu na teren landu, szczególnie dotyczy to potrzeby opieki nad osobami pod kuratelą.

Berlin

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, których pobyt w obszarze ryzyka nie przekroczył 72 godz. lub którzy przyjeżdżają do Berlina na mniej niż 48 godzin. W Berlinie test można wykonać na lotniskach (TXL, SXF/BER), głównym dworcu kolejowym oraz głównym dworcu autobusowym (ZOB).

Brandenburgia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych oraz osoby, które codziennie lub na okres do 5 dni wjeżdżają na teren landu w celu wykonywania koniecznej pracy lub kształcenia.

Brema

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. W uzasadniony przypadkach, na wniosek pracodawcy, z kwarantanny mogą być zwolnione osoby, których działalność polega na utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

*Aktualizacja 19.10 – władze kraju związkowego Brema poinformowały, że kierowcy zawodowi wykonujący przewozy międzynarodowe lub kabotażowe są zwolnieni z obowiązku kwarantanny, jeżeli nie pozostają w Bremie. W przypadkach, gdy kierowcy muszą nocować w mieście Brema, np. w hotelu, pracodawca musi wystąpić o zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla indywidualnego kierowcy.

Dolna Saksonia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnione są także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób, pracownicy służy zdrowia, osoby których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub które przyjeżdżają na mniej niż 24 godz.

Hamburg

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem.

Hesja

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Osoby, które przybywają z obszarów ryzyka na teren kraju związkowego przez międzynarodowy port lotniczy we Frankfurcie (FRA) zobowiązane są do wykonania testu na lotnisku, o ile nie wykonały go w ciągu 48 godz. przed wyjazdem. Z kwarantanny zwolnione są także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób.

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywne wyniki dwóch testów wykonanych w odstępie 5-7 dni. Oznacza to, że po wjeździe należy przebywać w kwarantannie co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, pracownicy wybranych sektorów (np. policjanci), pracownicy wjeżdżający na teren landu codziennie lub na okres do 48 godz. w celu wykonywania pracy, osoby przyjeżdżające na zabieg medyczny, jak i uczniowie oraz studenci.

* Aktualizacja 5.11: Ambasada RP w Niemczech i władze kraju związkowego Maklemburgia-Pomorze Przednie informują, że aktualne rozporządzenie landu Meklemburgia – Pomorze Przednie nie przewiduje automatyzmu w zwolnieniu konkretnej grupy zawodowej tj. kierowców zawodowych. Takie zwolnienie przysługuje jednak osobom w tranzycie. Przepisy przewidują jednak, że w uzasadnionych przypadkach zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny mogą być przyznane z urzędu lub na wniosek, pod warunkiem, że jest to uzasadnione po rozważeniu wszystkich zaangażowanych interesów. Każdy przypadek jest indywidualny i rozpatrywany przez miejscowe władze w kontekście obowiązujących przepisów. Dlatego sugerujemy zwrócenie się do właściwych urzędów ds. zdrowia (właściwych dla miejsca docelowego podróży), które mogą udzielić informacji, czy w przypadku wjazdu kierowcy dokonującego przewozu Polska – Meklemburgia-Pomorze Przednie, należy spodziewać się zwolnienia z obowiązku wykonania testu i kwarantanny.

Dodatkowo, pracownicy transgraniczni dojeżdżający do pracy, przekraczający regularnie granicę są zwolnieni z obowiązku kwarantanny. W takim przypadku pracowników obowiązuje codzienne składanie oświadczeń o braku objawów zachorowania na COVID-10 pracodawcy i obowiązek wykonania testu raz na tydzień.

Nadrenia Północna-Westfalia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły zaświadczenie lekarskie o negatywnym wyniku testu (w języku niemieckim lub angielskim), wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem (czas liczy się od chwili uzyskania wyniku testu, nie zaś od jego wykonania). Z kwarantanny zwolnione są także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób, osoby sprawujące funkcje dyplomatyczne lub konsularne, a także osoby przyjeżdżające na mniej niż 24 godz. lub mogące udowodnić, że przebywały na obszarze ryzyka przez czas krótszy niż 24 godz. Istnieje możliwość wykonania testu na terenie portów lotniczych Kolonia-Bonn (CGN) i Düsseldorf (DUS) oraz w mobilnych punktach np. przy dworcu głównym w Kolonii i Düsseldorfie.

* Aktualizacja 5.11: Do 18 stycznia 2021 r. został zniesiony zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziela i święta w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech. Zwolnienie z zakazu nie dotyczy pojazdów przewożących ładunki ponadgabarytowe.

Nadrenia-Palatynat

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Istnieje możliwość wykonania testu po przylocie na lotnisku w Hahn (HHN), a także w godzinach 10-18 w wyznaczonych punktach w pobliżu granicy z Francją, Luksemburgiem oraz Belgią.

* Aktualizacja 16.10: władze kraju związkowego Nadrenia-Palatynat potwierdziły, że pracownicy przedsiębiorstw transportowych także nie muszą poddawać się kwarantannie ani testom.

Saara

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły zaświadczenie lekarskie (w języku niemieckim lub angielskim) o braku zakażenia Covid-19, bazujące na teście wykonanym w ciągu 48 godzin przed przyjazdem.

*Aktualizacja 20.10 – władze kraju związkowego Saara także potwierdziły, że kierowcy zawodowi wykonujący przewozy międzynarodowe lub kabotażowe są zwolnieni z obowiązku kwarantanny.

Saksonia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnione są również osoby przyjeżdżające na mniej niż 24 godziny, kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, pracownicy regularnie przekraczający granicę, osoby przyjeżdżające na konieczny zabieg medyczny.

Saksonia-Anhalt

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, osoby przyjeżdżające na konieczny zabieg medyczny.

Szlezwik-Holsztyn

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywne wyniki dwóch testów wykonanych w odstępie co najmniej 5 dni. Oznacza to, że po wjeździe należy przebywać w kwarantannie co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku. Z kwarantanny są zwolnione także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób, osoby których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub które przyjeżdżają na mniej niż 48 godzin.

Turyngia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych, osoby przyjeżdżające na konieczny zabieg medyczny.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ambasady RP w Niemczech
https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech.

 

Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP
Źródło: Ambasada RP w Niemczech