Początek roku to wyjątkowo trudny czas dla wielu polskich firm zaangażowanych w transport odpadów. Z jednej strony, stanęły przed koniecznością dostosowania działalności do obszernych zmian podatkowych, wynikających z Nowego Polskiego Ładu, z drugiej zaś, oczekiwały zakończenia prac nad wdrożeniem do prawa polskiego przepisów Unijnego Pakietu Mobilności. Okazuje się jednak, że w lutym czekają je kolejne, nie lada wyzwania…

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, od 22 lutego br., systemem monitorowania drogowego przewozu na terytorium RP zostaną objęte odpady. Oznacza to, że podmioty zaangażowane obecnie w gospodarkę odpadową, obejmującą zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów (w szczególności wytwórcy, przewoźnicy i odbiorcy, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie), zostaną objęte rygorystycznymi zasadami zgłaszania takich przewozów do polskiego rejestru zgłoszeń SENT, obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową i rygorystycznymi krami, sięgającymi nawet 46% wartości brutto towaru.

W ocenie TLP, jest to całkowicie nowy obowiązek dla branży, skutkujący koniecznością przeprowadzenia w bardzo krótkim czasie (niepełny miesiąc) wielu zmian organizacyjno-technicznych oraz prawnych, a także przeszkolenia pracowników i poinformowania klientów. Istnieje zatem wysokie prawdopodobieństwo, że większość z tych firm nie zdąży przygotować swoich przedsiębiorstw do skomplikowanych wymagań, stawianych przez nowe przepisy, tym bardziej, że przewidują one nieliczne wyjątki, tj.: przewóz odpadu rozpoczynający się na terytorium Polski, procedura celna tranzytu oraz obrót niektórymi mieszaninami odpadów przeznaczonych do odzysku, w ilościach do 20 kg w przesyłce.

Wobec już dziś dostrzeżonych niedoskonałości planowanych rozwiązań (np. prawidłowe określenie wagi brutto odpadu, czy przekroczenie marginesu 10% odchyleń wagowych przy odbiorze odpadu), a także wobec faktu, iż kolejne branże obejmowane systemem SENT miały o wiele więcej czasu na przygotowanie i testowanie nowych przepisów, TLP zwróciło się z interwencją do właściwych władz, celem wydłużenia terminu wejścia w życie nowych przepisów i umożliwienia firmom dostosowanie się do nowych obowiązków.

Pismo zawierające szczegółowe stanowisko TLP.

Opracowała:

Małgorzata Wieleba-Walicka

Radca Prawny TLP