W obliczu ataku sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wyrażamy głęboki żal, że w XXI wieku ponownie nasz kontynent stał się areną działań wojennych pomiędzy europejskimi państwami. Jest to wielka ludzka tragedia obywateli państw uczestniczących w konflikcie zbrojnym. Już dziś tracą oni swoje zdrowie i życie, tracą swoich najbliższych i także podstawy swojej egzystencji.

W tej sytuacji chcemy wyrazić solidarność z ukraińskimi przewoźnikami, a także z zatrudnionymi w naszych polskich firmach pracownikami (kierowcami) z Ukrainy. Będziemy się starać udzielać im wszelkiego wsparcia tak, aby zminimalizować skutki dziejącej się na naszych oczach tragedii.

Transport i Logistyka Polska w pełni popiera wszelkie działania podejmowane przez Polski Rząd, mające na celu powstrzymanie eskalacji działań wojennych. Historia Polski dobitnie pokazuje, że jeżeli agresja nie zostanie powstrzymana na samym początku, to istnieje poważne zagrożenie ogarnięcia konfliktem wielu innych państw, w tym także naszej Ojczyzny.

Dlatego z przyjmiemy ze zrozumieniem wszelkie sankcje gospodarcze nałożone na Rosyjską Federację w tym te, których skutkiem będzie czasowe zawieszenie wykonywania przewozów międzynarodowych pomiędzy Polską i Unią Europejską a państwami uczestniczącymi w agresji na Ukrainę.

W naszych przedsiębiorstwach pracują także obywatele białoruscy i rosyjscy. Chcemy mocno podkreślić, że wciąż jest dla nich miejsce w polskich firmach. Rozumiemy ich złożoną sytuację. Niemniej nasz negatywny stosunek do agresywnych działań oficjalnych władz Rosji i Białorusi, nie dotyczy ludzi (naszych pracowników, koleżanek i kolegów, a także często przyjaciół), którzy nie mają jakiegokolwiek wpływu na podejmowane decyzje.

Zwracamy się przy tym do Rządu o:

  • automatyczne przedłużenie wiz i pozwoleń na pracę, dla zatrudnionych w Polsce pracowników pochodzących z państw objętych konfliktem zbrojnym,
  • przedłużenie świadectw kierowców dla pracowników z Ukrainy, którzy zdecydują się na bezpłatny urlop, aby wziąć udział w obronie swojego Kraju,
  • umożliwienie wjazdu na terytorium Polski rodzinom naszych pracowników z Ukrainy, a także objęcie ich opieką i wszelką niezbędną pomocą humanitarną,
  • udzielenie wsparcia dla branży transportu drogowego, o które Transport i Logistyka Polska zwróciła się do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w już grudniu 2021 r.

Jednocześnie apelujemy do naszych polskich przewoźników, aby:

  • z pełnym zrozumieniem podeszli do wniosków o udzielenie bezpłatnych urlopów  dla kierowców i innych pracowników pochodzących z Ukrainy,
  • udzielili wsparcia rodzinom ich ukraińskich pracowników,
  • stosowali się ściśle do zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie wyjazdów na terytorium Ukrainy, w celu ochrony życia i zdrowia kierowców.

Maciej Wroński
Prezes
Transport i Logistyka Polska