Hompage News

Wyzwania stojące przed biznesem oraz najważniejsze postulaty polskich firm wobec Parlamentu Europejskiego były tematem spotkania TLP z europarlamentarzystami, które odbyło się 10 września br. w Brukseli. W spotkaniu, którego organizatorem była Konfederacji Lewiatan, a której TLP jest członkiem udział wzięli polscy europosłowie reprezentujący Europejską...

17-18 września br., w Moskwie, odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej komisji mieszanej ds. międzynardowych przewozów drogowych. W odróżnieniu od lat poprzednich, tym razem już za pierwszym podejściem strony osiągnęły porozumienie. Podczas trudnych negocjacji ustalono, że wstępny kontygent zezwoleń na rok 2020 wyniesie po 210 000...

Jakie mogą być konsekwencje Pakietu Mobilności? “Około 30 proc. naszej pracy przewozowej jest zagrożone” W tym tygodniu europosłowie z Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego będą ponownie głosować nad trzema dokumentami prawnymi tworzącymi Pakiet Mobilności. Czy zapisy dotyczące takich spraw jak delegowanie kierowców, wymagania dotyczące czasu...

Z bardzo dużym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Macieja Taniewskiego dyrektora zarządzającego DAF Trucks Polska. Głęboko współczujemy jego rodzinie, bliskim. przyjaciołom i współpracownikom. Maciej Taniewski ukończył studia w Instytucie Transportu Politechniki Warszawskiej. Miał również dyplom ukończenia podyplomowych studiów z zarządzania i marketingu w Szkole...

Pakiet mobilności stanowi zagrożenie dla przewoźników drogowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i próba wprowadzenia protekcjonistycznych rozwiązań prawnych - przekonywali w czwartek w PE w Brukseli uczestnicy konferencji poświęconej tym propozycjom. Chodzi o regulacje z pakietu mobilności, zakładające m.in objęcie przewoźników drogowych przepisami w...

12 września w Brukseli podczas śniadania parlamentarnego zorganizowanego przez TLP oraz Europoseł Elżbietę Łukaciejewską zaprezentowane zostały kluczowe wnioski z raportu „Pakiet Mobilności 1 – wpływ na europejski system transportu drogowego” autorstwa prof. Petera Klausa. Prezentacja ekspertyzy w stolicy europejskiej legislacji, zgromadziła liczne grono...

Szybkie wdrożenie „Pakietu Mobilności” zwiększy ryzyko poważnych przerw w funkcjonowaniu europejskiego systemu transportu drogowego, zaprzepaści wysiłki UE na rzecz harmonizacji poziomów dobrobytu pomiędzy starszymi i młodszymi państwami wspólnoty, a także osłabi konkurencyjność unijnych przewoźników względem konkurentów spoza UE – takie wnioski płyną z...

Oczekując na decyzje co do tempa i sposobu prac nad Pakietem Mobilności, które wypracowują między innymi koordynatorzy transportowi grup politycznych w Parlamencie Europejskim, wraca temat przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Regulują one między innymi wydawanie zaświadczeń A1 jak i zasady ochrony osób...

29-30 sierpnia br. odbyło się w Kopenhadze spotkanie członków tzw. Sojuszu Drogowego, utworzonego między innymi przez Francję, Belgię, Austrię, Niemcy, Danię, Włochy i Luksemburg (Holandia w roli obserwatora). Sojusz podtrzymuje pozytywne stanowisko wobec propozycji wypracowanych dotychczas w Pakiecie Mobilności 1 oraz oczekuje szybkiego zakończenia...

23 sierpnia br. TLP wystąpiło do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej możliwości kopiowania i przechowywania przez pracodawców dokumentów potwierdzających tożsamość oraz kwalifikacje zawodowe kierowców (dowodu osobistego, prawo jazdy, karty kierowcy, świadectwa kierowcy oraz zaświadczenia ADR). Nasze wątpliwości budzą niejednolite...

1 grudnia br. Czechy wprowadzą nowy system poboru opłat drogowych. Miejsce obecnego operatora, firmy Kapsch, zajmie czesko-słowackie konsorcjum CzechToll i SkyToll. Dotychczasowe urządzenia do poboru opłat zostaną zastąpione nowymi boxami, opartymi na technologii satelitarnej. Od 2020 r. opłaty za przejazd będą pobierane na wszystkich...

W najnowszym raporcie NIK potwierdziła skalę podnoszonego przez TLP od kilku lat problemu – system legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce jest nieefektywny. Jak czytamy w raporcie „niewłaściwa obsługa w urzędach wojewódzkich prowadzić może do istotnego zniechęcenia cudzoziemców, którzy potencjalnie podjęliby legalną i długotrwałą...

2 sierpnia 2019 r. TLP wystąpiło do Marszałka Sejmu RP, Ministra Infrastruktury, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań legislacyjnych umożliwiających przedsiębiorcom z branży TSL przeprowadzanie samodzielnych kontroli stanu trzeźwości pracowników. Nasze wątpliwości budzi dokonana przez Prezesa UODO...

29 lipca br. podczas I Spotkania Liderów Branży TSL dziennik „Rzeczpospolita” nagrodził wyróżniające się firmy branży transportowo-spedycyjno-logistycznej. Wśród nagrodzonych firm nie mogło zabraknąć tych zrzeszonych w TLP. Członkowie organizacji zostali wyróżnieni za wspólny udział i zaangażowanie w kampanię TLP „Dla Ciebie każdego dnia”. Celem...

Francuskie Ministerstwo Pracy ogłosiło nowy Narodowy Program Zwalczania Pracy Nielegalnej 2019-2021. Plan akcentuje znaczące zaostrzenie działań oraz sankcji związanych z szeroko rozumianą pracą nielegalną, w tym naruszeniami w sferze delegowania pracowników i ubezpieczeń społecznych. Sektorem szczególnego zainteresowania Ministerstwa Pracy jest także transport międzynarodowy. Najważniejsze...

Z przyjemnością informujemy, że wiele z naszych firm członkowskich znalazło się w czołówkach rankingów publikowanych w ostatnim czasie na łamach ogólnopolskich gazet. Firmy zrzeszone w TLP są nie tylko dynamicznie rozwijającymi się podmiotami, ale co szczególnie ważne również opierają swoją działalność o poszanowanie...

Translate »