Hompage News

TLP wraz ze Zrzeszeniem Przewoźników Międzynarodowych SMP Bułgaria, Federacją Transportu Międzynarodowego NIT z zawiązanego przez TLP Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu - oraz z innymi organizacjami z Polski oraz Rumunii skierowała oficjalny list do wszystkich decydentów oraz instytucji europejskich dotyczący szczegółowych zastrzeżeń do...

13 listopada br. uczestniczyliśmy w spotkaniu Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. Głównemu Inspektorowi towarzyszyli jego współpracownicy oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów. Wiodącym tematem był nowy system poboru opłat w Polsce, który zostanie uruchomiony już na początku 2021 roku....

Za nami robocze spotkanie poświęcone konsekwencjom wdrożenia zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych oraz Pakietu Mobilności dla polskiego systemu wynagrodzeń kierowców. W gronie zainteresowanych członków organizacji dyskutowaliśmy o różnych modelach wynagrodzeń możliwymi do zastosowania do kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Planowane wejście w życie tych...

28-29 października br. obradowała kolejna w tym roku polsko-białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Strona białoruska wnioskowała o przydzielenie dodatkowej kwoty zezwoleń jeszcze na rok 2019 oraz elastyczne podejście do kwestii wykorzystywania tych dokumentów. Przewodniczący polskiej delegacji Bogdan Oleksiak, dyrektor departamentu transportu drogowego...

Operacje typu cross-trade oraz przewozy kabotażowe najbardziej ucierpią po wejściu pakietu mobilności. Fala upadłości w branży jest nieunikniona. Należy także oczekiwać, że uruchomi on procesy industrializacji, koncentracji i internacjonalizacji – uważa Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. źródło: Dziennik Gazeta Prawna...

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” 10 września zorganizował konferencję poświęconą wpływowi Pakietu Mobilności I na europejski system transportu drogowego. Jej celem było zaprezentowanie raportu poświęconego temu tematowi, a sporządzonemu na zamówienie TLP przez prof. Petera Klausa, D.B.A./Boston University, reprezentującego Uniwersytet Friedrich-Alexander Erlangen-Nuernberg...

Do końca nie było jasne, czy przed unijnym szczytem uda się uzgodnić treść porozumienia w sprawie warunków brexitu. Niedługo przed rozpoczęciem spotkania unijnych przywódców szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował jednak, że negocjacje zakończyły się sukcesem. W czwartek rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej uważany...

Podczas spotkania 15 października w sprawie brexitu, zorganizowanego w ambasadzie Zjednoczonego Królestwa w Warszawie potwierdzone zostały dotychczasowe informacje. Oto podsumowanie najważniejszy dla branży transportu drogowego kwestii: Data wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE to 31 października 2019 r. Negocjacje pomiędzy UE a UK cały...

Prace nad "Pakietem Mobilności" wkroczyły w kolejny etap. Tymczasem jeden z najbardziej opiniotwórczych brukselskich dzienników  - Politico, opublikował listę 5 osób, które mogą mieć największy wpływ na ostateczny kształt regulacji. Obok francuskiego sekretarza ds. transportu oraz bułgarskiej minister transportu znalazł się Prezes TLP...

10 października br. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone kwestii brexitu. Tym razem mieliśmy okazję porozmawiać m.in. z przedstawicielami służb celnych z Belgii, Francji i Holandii. W ich opinii brexit nie spowoduje większych utrudnień w przeprawach promowych...

2 października br., w ambasadzie Francji w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie poświęcone kwestii przygotowań do brexitu. Przedstawiciele francuskich służb celnych zapewniają, że są gotowi na nadchodzące trudności, w tym dodatkowe kontrole pojazdów i ładunków m.in. w portach morskich. TLP wyraziła pewne wątpliwości...

23-24 września br., w Brześciu, obradowała polsko-białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W trakcie długich i trudnych negocjacji ustalony został kontyngent zezwoleń na rok 2020. Wyniesie on po 199 000 zezwoleń dla każdej ze stron. Zachowany został więc poziom kontyngentu obowiązujący w bieżącym...

"Europejski transport drogowy przekraczający granicę obsługuje ponad 600 000 ciężkich samochodów ciężarowych - co odpowiada 740 000 międzynarodowych miejsc pracy kierowców (wszystkie szacowane na podstawie ekwiwalentu pełnego czasu pracy). Średnio każda z tych ciężarówek przemieszcza ładunek o masie 16 ton co drugi dzień...

Translate »