Hompage News

29 kwietnia br. Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków wspomagających sektor transportu w związku z pandemią COVID-19. Sprowadza się on do usunięcia barier administracyjnych związanych z obiektywnym brakiem możliwości spełnienia przez przedsiębiorców i ich pracowników wymagań określonych w unijnych przepisach. Pakiet ma wesprzeć sektor...

Od tego wtorku użytkownicy dróg muszą stosować się do nowych przepisów zarówno w miastach, jak i na wiejskich drogach i autostradach. W szczególności zwiększono kary za wykroczenia wynikające z nieprawidłowego parkingowania. Kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych powinni zwracać większą uwagę na rowerzystów i pieszych...

Webinar TLP „Tarcza antykryzysowa – pierwsze doświadczenia z funkcjonowania rozwiązań z zakresu prawa pracy”. Spotkanie poprowadzi Robert Lisicki, Dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan. W trakcie webinaru poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1. Dofinansowanie wynagrodzeń a) dofinansowanie w ramach przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy - kto może...

Załamanie gospodarcze związane z COVID-19 nie może nam przesłaniać innych przyszłych zagrożeń dla transportu drogowego. Takim zagrożeniem jest Pakiet Mobilności, nad którym prace dobiegają końca. Ponieważ na ostatnim etapie prac nad tą kompleksową regulacją prawną w przestrzeni publicznej pojawiło się dużo oświadczeń i...

Aby przedsiębiorcy mogli realizować swoją działalność prawo musi nie tylko uwzględniać trudności z jakimi firmy spotykają się na co dzień, ale również nadążać ze zmianami w otoczeniu zewnętrznym. Dotychczasowe odstępstwo od stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 w związku z COVID-19 obowiązywało do północy 16...

Podczas epidemii COVID-19, gdy przedsiębiorcy i ich pracownicy mimo kryzysu rynkowego i ograniczeń administracyjnych starają się nadal pracować na rzecz całego społeczeństwa, pojawiają się wciąż nowe bariery skutecznie im to uniemożliwiające. Do takich barier należy zawieszenie działania przez terenową administrację publiczną pod pretekstem...

Rząd wprowadził ze względu na konieczność przeciwdziałania epidemii COVID-19 obowiązek zakrywania ust i nosa. Wydaje się, że jest to decyzja uzasadniona. Niestety obowiązek ten objął także kierowców pracujących w dwuosobowej załodze. Co stanowić będzie dla nich bardzo dużą uciążliwość zważywszy, że przebywają oni...

Tarcza Antykryzysowa zawiera szereg rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców. TLP przygotowało drugą cześć poradnika, który w przejrzysty sposób omawia narzędzia z jakich mogą Państwo skorzystać oraz warunki otrzymania tej pomocy. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny w aplikowaniu o pomoc rządową. TARCZA ANTYKRYZYSOWA MINIPORADNIK DLA...

Dziś w godzinach wieczornych na kilka godzin przed Wielką Sobotą opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Minister Infrastruktury wysłuchał apelu branży o zniesienie zakazu...

Kryzys gospodarczy wywołany wirusem COVID-19 pogłębia się w błyskawicznym tempie. Potrzebne są szybkie i odważne decyzje, aby dewastacja rynku nie miała trwałych skutków, a większość przedsiębiorców przetrwała te ciężkie czasy. Rozumiemy, że w takich dniach także administracja rządowa ma ręce pełne roboty i...

19 marca br. TLP wysyłało swój apel do przedstawicieli państw członkowskich, w tym Prezydencji Chorwackiej o zaniechanie prac i wycofanie „Pakietu Mobilności I” ze względu na skutki gospodarcze epidemii COVID-19. Dodatkowo 3 kwietnia TLP rozesłało stanowisko BusinessEurope (największej organizacji biznesowej w Brukseli, której TLP jest pośrednim członkiem poprzez członkostwo w Konfederacji...

Translate »