Hompage News

Podczas dzisiejszego spotkania w biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie rozmawialiśmy z Danutą Hübner o możliwych scenariuszach związanych z brexitem. Dla polskich przewoźników wykonujących przewozy do/z Zjednoczonego Królestwa mamy kluczową informację. Na skutek ostatnich decyzji i wyborów w rządzie brytyjskim z wielkim prawdopodobieństwem można...

Nie ma zgody na Pakiet Mobilności ze strony Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Trudno bowiem, abyśmy wzorem innych organizacji cieszyli się i akceptowali rozwiązania, które doprowadzą do upadku tysiące firm pochodzących z tzw. peryferyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym z Polski,...

Dziesięciu przedstawicieli firm członkowskich, którzy przyczynili się do założenia Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” 6 grudnia br. z rąk przedstawicieli Ministra Infrastruktury odebrali honorowe odznaczania – „Zasłużony dla Transportu RP. „Zasłużony dla Transportu RP” to odznaczenie resortowe ustanowione przez Radę Ministrów w...

26 listopada w Warszawie odbyło się kolejne z cyklu regionalnych Spotkań Liderów Branży Transportowej, które jest organizowane przez TLP we współpracy z Santander Bank Polska. W kameralnym gronie rozmawialiśmy na najważniejsze tematy dotyczące funkcjonowania naszego sektora. Regionalne spotkania dają członkom TLP niepowtarzalną okazję...

Transport i Logistyka Polska konsekwentnie, od wielu miesięcy w różnych gremiach wskazuje, że skutki wdrożenia „Pakietu Mobilności” będą dotkliwe nie tylko dla branży transportowej, ale przede wszystkim dla konkurencyjności europejskiej gospodarki i przedsiębiorstw całej Unii. Cieszymy się, że nasze argumenty zdecydowali się poprzeć...

TLP wraz ze Zrzeszeniem Przewoźników Międzynarodowych SMP Bułgaria, Federacją Transportu Międzynarodowego NIT z zawiązanego przez TLP Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu - oraz z innymi organizacjami z Polski oraz Rumunii skierowała oficjalny list do wszystkich decydentów oraz instytucji europejskich dotyczący szczegółowych zastrzeżeń do...

13 listopada br. uczestniczyliśmy w spotkaniu Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. Głównemu Inspektorowi towarzyszyli jego współpracownicy oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów. Wiodącym tematem był nowy system poboru opłat w Polsce, który zostanie uruchomiony już na początku 2021 roku....

Za nami robocze spotkanie poświęcone konsekwencjom wdrożenia zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych oraz Pakietu Mobilności dla polskiego systemu wynagrodzeń kierowców. W gronie zainteresowanych członków organizacji dyskutowaliśmy o różnych modelach wynagrodzeń możliwymi do zastosowania do kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Planowane wejście w życie tych...

28-29 października br. obradowała kolejna w tym roku polsko-białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Strona białoruska wnioskowała o przydzielenie dodatkowej kwoty zezwoleń jeszcze na rok 2019 oraz elastyczne podejście do kwestii wykorzystywania tych dokumentów. Przewodniczący polskiej delegacji Bogdan Oleksiak, dyrektor departamentu transportu drogowego...

Operacje typu cross-trade oraz przewozy kabotażowe najbardziej ucierpią po wejściu pakietu mobilności. Fala upadłości w branży jest nieunikniona. Należy także oczekiwać, że uruchomi on procesy industrializacji, koncentracji i internacjonalizacji – uważa Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. źródło: Dziennik Gazeta Prawna...

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” 10 września zorganizował konferencję poświęconą wpływowi Pakietu Mobilności I na europejski system transportu drogowego. Jej celem było zaprezentowanie raportu poświęconego temu tematowi, a sporządzonemu na zamówienie TLP przez prof. Petera Klausa, D.B.A./Boston University, reprezentującego Uniwersytet Friedrich-Alexander Erlangen-Nuernberg...

Translate »