Hompage News

W ostatnim czasie na rynku usług transportowych obserwujemy, że od kierowców przewożących towary niebezpieczne w cysternach, wykonujących czynności napełniania i opróżniania takich cystern, przy wjeździe na terminale przeładunkowe oraz stacje nalewcze, wymagane jest okazanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, jako dokumentu dodatkowego, poza prawnie wymaganym zaświadczeniem...

Już prawie za 7 miesięcy, bo od 2 lutego 2022 r. zaczną obowiązywać przeforsowane przez sojusz paryski (koalicję rządów i polityków z Francji, Niemiec i innych bogatych państw UE) główne rozwiązania Pakietu Mobilności, których nieukrywanym celem było osłabienie konkurencyjności przewoźników z wschodnich i...

Zapraszamy do zapoznania się z prelekcją Prezesa TLP Macieja Wrońskiego z konferencji Transport Manager TRANSPORT 4.0 SUMMIT. Od lutego 2022 r., w związku z wchodzeniem w życie kolejnych unijnych regulacji związanych z Pakietem Mobilności, nastąpi skokowy wzrost kosztów pracy w firmach transportowych, wykonujących międzynarodowe...

Za nami kolejne Zgromadzenie Ogólne członków TLP, które przyniosło ważne zmiany w kluczowym organie statutowym organizacji. Zachowując najwyższe środki ostrożności związane z nadal obowiązującym stanem epidemii, spotkanie zostało zorganizowane w formule online. Mamy jednak nadzieję, że to ostatnie zgromadzenie przeniesione do świata cyfrowego,...

Trzecie dziesięciolecie XXI w. będzie dla branży transportowej okresem dużych zmian. Będą one związane z oczekiwaniami społecznymi wobec transportu, przekładającymi się na coraz bardziej intensywną aktywność regulacyjną ustawodawców krajowych, unijnych i międzynarodowych, a także ze zmianami na samym rynku. Te ostatnie będą kształtowane przez...

22 czerwca Dziennik Gazeta Prawna po raz 26 wręczyła wyróżnienia w Rankingu firm TSL. Nadzór merytoryczny nad rankingiem sprawuje Szkoła Główna Handlowa. Te prestiżowe wyróżnienia o ugruntowanej renomie trafiają do liderów rynku transportu i logistyki w kilku kategoriach. Wśród nagrodzonych znaleźli się również...

W ubiegłym tygodniu TLP uczestniczyło w jubileuszowej konferencji LOGDAYS 2021, gdzie omawialiśmy postulaty, strategie i działania prawotwórcze Europejskiego Zielonego Ładu, które będą wprowadzane w Polsce i w UE przez najbliższe 30 lat. Zwracaliśmy uwagę, że wobec postępujących, niekorzystnych zmian klimatycznych, potrzebna jest zmiana sposobu...

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) w Niemczech, zmiana niemieckiej ustawy m.in. o zwolnieniu z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych na gaz ziemny została opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw. WAŻNE: Od 1 października 2021 r. pojazdy ciężarowe dodatkowo, niefabrycznie...

W dniach 15–16 czerwca 2021 r. odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja prestiżowego spotkania logistyków – LOGDAYS 2021. Cel organizatorów, redakcji dwumiesięcznika „Logistyka a Jakość” – zazielenić logistykę! Tej edycji przegapić nie można, a prelekcjom należy się przysłuchać wyjątkowo uważnie. –  Jubileuszowa edycja LOGDAYS ma...

Polska Izba Biznesowa we Włoszech i Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” wraz z partnerami wydarzenia zapraszają na konferencję SEKTOR TRANSPORTOWY PL NA TERENIE IT FR – TO TRZEBA WIEDZIEĆ. Agenda   10.00  Ewa Trzcińska, prezes CAPI Powitanie i zaproszenie do wysłuchania ekspertów, moderowanie eventu   10.05  Maciej Wroński,...

Transport i Logistyka Polska od dawna w kolejnych wystąpieniach do władz domaga się wprowadzenia możliwości kontroli trzeźwości kierowców przez pracodawców bez konieczności wzywania Policji. Tym razem wszystko wskazuje, że po latach nasze postulaty zostaną spełnione. Na rządowej stronie Centrum Legislacji pojawił się długo...

Z inicjatywy Pana Andrzeja Duda Prezydenta RP do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W projekcie proponuje się wprowadzenie nakazu przyjmowania płatności gotówką (znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP) przez podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym na...

Otrzymaliśmy zapytanie od jednej z naszych firm członkowskich, w sprawie uznawania przez brytyjskie władze licencji wspólnotowej, której termin oznaczony na wypisie z licencji upłynął. A konkretnie, czy Brytyjczycy uznają fakt, iż ważność licencji wspólnotowych została przedłużona na mocy unijnego rozporządzenia 2021/267 ustanawiającego szczególne...

Niemiecki Bundestag przyjął w czwartek 20 maja 2021 r. projekt ustawy rządu federalnego "o zmianie przepisów dotyczących opłat drogowych w związku z wprowadzeniem europejskiego elektronicznego systemu poboru myta". Projekt ten zakłada nowe formy kontroli kabotażu, zmniejszanie stawek myta, możliwość zwrotu nadpłaconego myta oraz...

Wczoraj wieczorem Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowych sposobów legalnej migracji zarobkowej. Europosłowie sprawozdawcy zwrócili uwagę, że: "Unijna i krajowa polityka dotycząca legalnej migracji powinna skupić się na reagowaniu na niedobory na rynku pracy i umiejętności". Parlament chce uproszczenia i przyspieszenia procedur...

W dalszym ciągu dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje o niezwykle trudnej sytuacji kierowców przewożących towary przez terytorium Francji do Wielkiej Brytanii. Uzbrojone grupy nielegalnych emigrantów atakują kierowców nie tylko na strzeżonych parkingach, ale również na głównych drogach dojazdowych do portów w Calais...

Translate »