Hompage News

Oświadczenie Związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska” 7 września br. na stronach internetowych Radia Maryja ukazał się artykuł pt. „Minister Infrastruktury: choć Polska zaskarżyła Pakiet Mobilności do TSUE, to musimy go przestrzegać!” https://www.radiomaryja.pl/informacje/min-infrastruktury-choc-polska-zaskarzyla-pakiet-mobilnosci-do-tsue-to-musimy-go-przestrzegac/ W artykule znalazło się oświadczenie Ministerstwa Infrastruktury oraz wypowiedź Ministra Infrastruktury Andrzeja...

Wejście od 2 lutego 2022 r. w życie przepisów zawartych w Pakiecie Mobilności i ustawy wdrażającej te regulacje w Polsce znacząco podniesie koszty pracy kierowców. Unijne regulacje przewidują kilka niekorzystnych dla przewoźników zmian. Pierwsza to obowiązek zjazdu ciężarówki do bazy raz na 8 tygodni....

Unijny pakiet zmian FitFor55, mający na celu ograniczenie w najbliższych latach emisji CO2, uderzy także w branżę transportową. Jest jeszcze za wcześnie na pojazdy napędzane prądem czy wodorem. Nowy Zielony Ład nad którym pracuje obecnie Komisja Europejska ma zmniejszyć negatywne oddziaływanie przemysłu i transportu...

Z wielki smutkiem i przykrością zawiadamiamy, że dotarła do nas informacja o śmierci śp. Romualda Szmyta, wieloletniego Prezesa Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, człowieka o wielkim sercu, miłości do branży transportu drogowego i zamiłowaniu do kultury. Swej pracy dla branży transportowej nie traktował tylko jako...

Po wielu miesiącach oczekiwań Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło na przełomie lipca i sierpnia br. projekt ustawy, która ma na celu wdrożenie w Polsce przepisów Pakietu Mobilności. Niestety wbrew wspólnym postulatom ogólnopolskich organizacji zrzeszających przewoźników drogowych (OZPTD, PIGTSiS, ZMPD i TLP) resort transportu nie nawiązał...

Władze białoruskie wprowadziły dodatkową opłatę za przekraczanie granicy w polsko-białoruskich przejściach granicznych zlokalizowanych w obwodzie brzeskim. Przedmiotowa opłata pobierana jest w wysokości 29 rubli białoruskich od każdego środka transportu wyjeżdżającego z terytorium Republiki Białorusi, bez względu na liczbę osób nim podróżujących. Pieniądze pozyskane...

Ma być bezpieczniej - taki jest cel projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, który przewiduje surowe kary dla kierowców, którzy m.in. manipulują zapisami tachografu, czyli urządzenia rejestrującego ich aktywność na drodze. Gdy opolska Inspekcja transportu drogowego zatrzymała do kontroli ciężarówkę okazało się,...

29 lipca br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, który ma dostosować polskie prawo krajowe do przepisów Pakietu Mobilności, a także rzekomo wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016...

Pomimo jednoznacznie negatywnego wpływu Pakietu Mobilności I na środowisko, Komisja Europejska nie zdecydowała się jak na razie na podjęcie żadnych konkretnych działań ws. obowiązkowego powrotu pojazdu co osiem tygodni do państwa członkowskiego siedziby firmy oraz kontyngentów stosowanych w kabotażu w transporcie kombinowanym. Stąd...

W związku z sytuacją pogodową w Niemczech przedstawiamy informacje dotyczące wprowadzonych zwolnień o zakazie prowadzenia pojazdów w niedziele, święta oraz we wszystkie soboty w okresie wakacyjnym w poszczególnych niemieckich krajach związkowych. Nadrenia-Palatynat: zwolnienie dotyczy prowadzenia pojazdów powyżej 7,5 t w celu zarobkowego lub odpłatnego...

15 lipca br. przedmiotem debaty Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Petycji była petycja dot. bezpieczeństwa na parkingach w UE złożona przez rumuńskie Stowarzyszenie VOLUNTEERS IN EUROPE. Obecny na spotkaniu urzędnik Komisji Europejskiej potępił wszelkiego rodzaju ataki jakie mają miejsce wobec kierowców i mówił, że...

- Koszty pracy w transporcie drogowym wzrosną o 100% - przestrzega posłów Maciej Wroński Prezes TLP podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury. I wskazuje, że ratunkiem dla branży, której grozi utrata konkurencyjności powinny być systemowe rozwiązania zbliżone do tych, z których korzystają już dziś...

Międzynarodowy transport drogowy jest polską branżą, która po 2004 roku odniosła największy sukces na unijnym rynku. Nasi przedsiębiorcy wykonują ponad ¼ wszystkich transgranicznych przewozów w Europie, zajmując bezapelacyjne pierwsze miejsce wśród wszystkich europejskich przewoźników. Nasza pozycja lidera stała się solą w oku zachodnich...

W ostatnim czasie na rynku usług transportowych obserwujemy, że od kierowców przewożących towary niebezpieczne w cysternach, wykonujących czynności napełniania i opróżniania takich cystern, przy wjeździe na terminale przeładunkowe oraz stacje nalewcze, wymagane jest okazanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, jako dokumentu dodatkowego, poza prawnie wymaganym zaświadczeniem...

Już prawie za 7 miesięcy, bo od 2 lutego 2022 r. zaczną obowiązywać przeforsowane przez sojusz paryski (koalicję rządów i polityków z Francji, Niemiec i innych bogatych państw UE) główne rozwiązania Pakietu Mobilności, których nieukrywanym celem było osłabienie konkurencyjności przewoźników z wschodnich i...

Translate »