Hompage News

W dzienniku ustaw, pod pozycją 367 pojawiło się przed chwilą nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, zakazów i nakazów związanych z covid-19. Rozporządzenie Rady Ministrów tutaj. Z szybkiej analizy rozporządzenia wynika, że wprowadzono dodatkowe wymagania (obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku...

Konfederacja Lewiatan oraz Transport i Logistyka Polska (TLP), zawiązały koalicję z organizacją pracodawców z Litwy (LPK) i Czech (SPCR), wspólnie apelując do Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady UE i państw członkowskich o zniesienie obowiązkowych testów na COVID-19 i różnych formularzy rejestracyjnych dla kierowców zawodowych,...

24 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, na którym dyskutowano problem zatorów jakie pojawiły się na granicach pomiędzy Niemcami a Czechami i Austrią. Stanowisko Komisji Europejskiej prezentował zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. Mobilności, Matthew Baldwin. Stwierdził on wyraźnie, że stanie...

– To, co się obecnie dzieje, powinno otrzeźwić polityków, który niszczą europejską gospodarkę. Dziś w trudnych warunkach wielu przewoźników boi się jeździć, a wkrótce ich sytuacja pogorszy się jeszcze przez przepisy Pakietu Mobilności. Nie wystarczy sam, bardzo duży popyt, by wykreować podaż, skoro...

Raport „Braki w dostępności pojazdów w przewozach całopojazdowych (FTL) w Europie?” opracowany przez profesora Petera Klausa na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Konkluzje z tego raportu to m.in.: w obecnej sytuacji rynkowej pewniejszym kontrahentem od firm spedycyjnych opierających działalność na współpracy z...

Lockdown spowodował, że pojawiło się widmo paraliżu jednego z kluczowych obszarów polskiej gospodarki. Równocześnie jedna z branż wystosowała wniosek o wcześniejsze zaszczepienie dwóch grup zawodowych. Lockdown wpłynął na kluczowe gałęzie gospodarki. Ograniczenie podróżowania i okresowe przestoje w działaniu branży przewozowej wpływają negatywnie na...

Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski w ubiegłym tygodniu, Rada UE zatwierdziła jednomyślnie zaproponowane przez Komisję Europejską 18 stycznia br. rozporządzenie określające specjalne i tymczasowe rozwiązania związane z walką z pandemią covid-19 w zakresie odnawiania i przedłużania dokumentów oraz badań w pewnych aspektach przepisów...

Grozi nam paraliż transportu - ostrzega Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska". Przedstawiciele branży transportowej skierowali pismo do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o włączenie kierowców do wczesnego etapu szczepień COVID-19. Ponadto związek apeluje o wystąpienie do władz unijnych krajów o zwolnienie z wymogu...

Od 14.02 (niedziela) Czechy, Tyrol (Austria) oraz Słowacja będą uznane przez władze niemieckie jako obszary podwyższonego ryzyka ze względu na występujące mutacje. Oznacza to, że kierowcy zawodowi podróżujący z tych regionów, gdy przewożą ładunki do DE lub przejeżdżają przez DE tranzytem będą zobowiązani: posiadać...

Pandemia do tej pory kilkukrotnie zagrażała możliwości wykonywania operacji transportowych w Europie. Groźba szybkiego rozprzestrzeniania się kolejnego szczepu koronawirusa wywołała natychmiastową reakcję niektórych krajów. W konsekwencji zostały zblokowane główne korytarze transportowe zaopatrujące poszczególne państwa w żywność, leki, towary niezbędne do życia obywateli i...

Parlament Europejski zatwierdził zaproponowane przez Komisję Europejską 18 stycznia br. rozporządzenie określające specjalne i tymczasowe rozwiązania związane z walką z pandemią Covid-19 w zakresie odnawiania i przedłużania dokumentów oraz badań w pewnych aspektach przepisów odnoszących się do transportu drogowego. Tym samym PE przedłużył...

Unijne przepisy regulujące międzynarodowy transport drogowy, Pakiet Mobilności I były tematem rozmowy wiceministra infrastruktury Rafała Webera z sekretarzem stanu ds. transportu w Ministerstwie Innowacji i Technologii Węgier Laszló Mosoczim. - Pakiet Mobilności I jest ważny dla naszych państw, ponieważ zawiera wiele przepisów, które będą...

Na poziomie Unii Europejskiej trwają prace nad zmianą tzw. dyrektywy o Eurowiniecie, czyli dotyczycącej poboru opłat za użytkowanie dróg w UE. Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie procesu legislacyjnego. Za nami już pierwszy trilog, czyli negocjacje pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Radą Unii...

Na prośbę Ambasady Amerykańskiej w Warszawie przekazujemy zaproszenie do bezpłatnego uczestnictwa w wirtualnych targach Florida International Trade Expo, organizowanych przez Agencję Rozwoju Gospodarczego i Handlu Stanu Floryda, które odbędą się w dniach 16-18 marca 2021.  W targach weźmie udział ponad 160 czołowych producentów, dystrybutorów...

Translate »