Hompage News

19 lutego zostało podpisane tymczasowe porozumienie pomiędzy Polską a Rosją w sprawie wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. Jest ono ważne zaledwie do 15 kwietnia tego roku, gdyż do tej daty Rosjanie zobowiązali się zmienić swoje przepisy o kontroli międzynarodowego transportu drogowego, przyjęte pod koniec...

Konfederacja Lewiatan (której członkiem jest TLP) wraz siedmioma innymi organizacjami pracodawców z innych państw członkowskich UE wystąpiła do właściwych władz Unii Europejskiej w sprawie polityki zmierzającej do urzeczywistnienia zasady "równa płaca za pracę w tym samym miejscu". Zdaniem autorów wystąpienia, wdrożenie tej zasady w...

Warunkiem formalnym rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku TLP o zbadanie konstytucyjności przepisów o ryczałtach za nocleg będących podstawą uchwały Sądu Najwyższego w czerwca 2014 r. jest uzyskanie stanowiska od Sejmu, Prokuratora Generalnego oraz od ministra właściwego w sprawach pracy, który wydał akty wykonawcze...

Na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka premier Beata Szydło odwołała Tomasza Połcia z funkcji Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jednocześnie z dniem 6 stycznia 2016 r. na p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego został powołany dotychczasowy rzecznik prasowy Inspekcji Alvin Gajadhur. - Powodem zmiany...

10 grudnia członkowie TLP spotkali się na świątecznej konferencji. Było merytorycznie i uroczyście. Konferencję zaszczycili liczni goście z administracji rządowej, organizacji przewoźników, związków zawodowych oraz związków pracodawców z branż pracujących na rzecz transportu. Nie zbrakło zagranicznych dyplomatów (Jean-Marc Fenet) oraz przedstawicieli świata nauki...

8 grudnia 2015 roku przedstawiciele Transport i Logistyka Polska uczestniczyli w serii spotkań bilateralnych z wysokimi urzędnikami Komisji Europejskiej (DG Employment, DG Move, DG Grow) oraz polskimi europarlamentarzystami zaangażowanymi w prace Parlamentu Europejskiego w dziedzinie transportu. Celem spotkań było nawiązanie roboczych relacji ze...

W dniach 11-12 listopada 2015 roku w Luksemburgu odbyła się konferencja prezydencji luksemburskiej oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) o zjawisku tzw. dumpingu socjalnego w transporcie drogowym („Road transport: social dumping and cross-border infrastructure integration”). Konferencja omawiająca kluczową dla europejskiej branży transportu kwestię warunków...

Solidarność europejska w gruzach? Jak zapobiec narodowym partykularyzmom w UE? Rozważania na temat końca europejskiej solidarności były tematem okrągłego stołu, który się odbył 2 października w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei - Sopot 2015. Gospodarzem tego wydarzenia była organizacja pracodawców Transport i Logistyka Polska. Podczas...

Translate »