Hompage News

31.05. Warszawa (PAP) - Zbigniew Rynasiewicz złożył dymisję z funkcji wiceszefa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Premier Ewa Kopacz przyjęła dymisję. Powiedziała też, że z tego co wie Rynasiewicz złożył również mandat poselski. Obowiązki Zbigniewa Rynasiewicza przejmie Paweł Olszewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i...

Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" zajął krytyczne stanowisko wobec decyzji Komisji Europejskiej w sprawie MiLog. Naszym zdaniem ma ona charakter polityczny, a nie prawny. Akceptacja rozwiązań niemieckich dla kabotażu pokazuje, iż mamy do czynienia z faktycznym podziałem Unii Europejskiej. Komisja Europejska preferuje...

"Rozciągnięcie niemieckich przepisów prawa pracy na polskich przedsiębiorców transportowych jest pogwałceniem zasad Traktatu Rzymskiego, który mówi, że stosunki pracy i inne zobowiązania tego typu są oceniane według prawa obowiązującego w siedzibie pracodawcy. Są też pogwałceniem prawnej jurysdykcji państwa polskiego, bo nagle polski przedsiębiorca – którego...

pismo do Kanclerz RFN wersja polska: Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Szanowna Pani Angela Merkel Szanowna Pani Kanclerz, Do momentu wprowadzenie niemieckiej ustawy o pensji minimalnej MiLoG relacje pomiędzy naszymi Państwami rozwijały się wzorcowo. Znikły wcześniejsze historyczne uprzedzenia. Każdy z krajów zachował silną narodową tożsamość, ale coraz częściej patrzymy...

20 marca br. odbyło się spotkanie z Marią Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Na zaproszenie Minister w spotkaniu udział wzięli członkowie Komitetu Protestacyjnego: Jan Buczek (ZMPD) wraz z najbliższymi współpracownikami, Piotr Litwiński (OZPTD), Maciej Wroński (TLP) i przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń przewoźników. Ze strony...

23 marca 2015 r. odbędzie się ogólnopolski protest przewoźników drogowych w kilkunastu miejscach na terenie kraju. Za niedogodności związane z naszym protestem z góry przepraszamy. Niemniej walczymy w obronie polskiej gospodarki, której jednym z ważniejszych elementów jest branża Transport-Spedycja-Logistyka. Nie wysuwamy jakichkolwiek żądań o...

Jak donosi holenderska organizacja TLN w Niemczech zaczęły się pierwsze kontrole zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania obowiązującej ustawy o płacy minimalnej: "Niemiecki urząd celny prowadzi pierwsze działania mające na celu egzekwowanie przepisów zawartych w nowej ustawie o płacy minimalnej. Węgierska i czeska firma otrzymała...

Na pikietę pod ambasadami Niemiec i Francji przyjechało z całej Polski ok. 300 przedsiębiorców i ich przedstawicieli. Szczecin, Gdańsk, Suwałki, Białystok, Podlasie, Podkarpackie, Śląskie, Dolnośląskie i Lubuskie to tylko niektóre regiony i miasta, których przedstawiciele protestowali dziś w Warszawie przeciwko wprowadzeniu przez Niemcy...

  25 lutego br. w Brukseli przedstawiciele TLP spotkali się z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz z członkami Parlamentu Europejskiego w sprawie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) oraz francuskiej ustawy przewidującej stosowanie krajowych przepisów o płacy minimalnej wobec kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (Loi...

Porozmawiajmy o faktach stanowisko polskiej organizacji pracodawców „Transport i Logistyka Polska” w sprawie MiLoG Z dość dużą uwagą polscy przedsiębiorcy branży transportowej, logistycznej i spedycyjnej śledzą dyskusję w niemieckich mediach na temat ustawy MiLoG i jej stosowania wobec zagranicznych przewoźników wykonujących przewozy na terenie...

Translate »