Hompage News

Szef działu transportu drogowego DG MOVE – najważniejsza dla transportu lądowego osoba w Komisji Europejskiej, Eddy Liegeois wziął udział w spotkaniu związku pracodawców Transport i Logistyka Polska. Była to okazja do uzyskania wielu informacji „u źródła”, dyskusji na bieżące tematy oraz przedstawienia swojego...

Dzisiaj w oficjalnym Dniu Transportowca Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawił swoisty prezent dla międzynarodowych przewoźników drogowych przez ogłoszenie zamiaru wycofania zgodnych ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i ze zdrowym rozsądkiem wytycznych swojego poprzednika  Tomasza Połeć w sprawie zaniechania nakładania kar za dojazd...

Związek pracodawców "Transport i Logistyka Polska" skierował formalną skargę przeciwko naruszeniu przez Francję prawa unijnego, zaskarżając wydane odpowiednio przez Parlament i Premiera Republiki przepisy: ustawy nr 2015-990 o rozwoju, działalności i równych szansach gospodarczych (Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité...

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odpowiedziało pozytywnie na wystąpienie TLP z apelem o wydanie rozporządzenia ustanawiającego odznakę "Wzorowy Kierowca". Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Bogdan Oleksiak poinformował nas w swoim piśmie, iż resort w najbliższym czasie rozpocznie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków nadawania odznaki...

Lewiatan, podobnie jak TLP, jest zdecydowanie przeciwny wprowadzeniu zmian w dyrektywie 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników – tak w kilku słowach można zrelacjonować konferencję, którą Konfederacja zorganizowała w Warszawie w poniedziałek. Za tą tezą opowiedziało się również wielu przedstawicieli biznesu oraz ekspertów, którzy byli...

W lipcu br. Polska będzie gospodarzem dwóch, niezwykle prestiżowych wydarzeń o zasięgu globalnym - Światowych Dni Młodzieży (25-31 lipca) oraz spotkania szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony narodowej - sygnatariuszy Paktu Północno-Atlantyckiego (8-9 lipca). Mając na uwadze fakt, iż organizacja tych...

Związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zaapelował do Premier Beaty Szydło o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie francuskich przepisów wykonawczych do tzw. „Loi Macron”, które odnoszą się do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. TLP oczekuje: złożenia przez polski Rząd skargi do Komisji Europejskiej w sprawie...

Po ostatnich ustaleniach polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych w Gdańsku, Federacja Rosyjska opublikowała uzgodnione z Polską zmiany w swoich przepisach wykonawczych o kontroli międzynarodowych przewozów drogowych. Zaczną one obowiązywać po 17 kwietnia br. Dlatego związek Transport i Logistyka Polska na podstawie...

Jednym z dwóch partnerów merytorycznych konferencji prasowej zorganizowanej w Berlinie przez Ambasadę RP był Transport i Logistyka Polska. Dzięki TLP, branża transportowa miała więc na miejscu swoje przysłowiowe „5 minut”, aby przedstawić polsko-niemiecką współpracę gospodarczą w zakresie transportu drogowego i logistyki oraz bariery...

7 kwietnia 2016 roku został wydany dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji. Dekret wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku. Dekret przewiduje liczne obowiązki notyfikacyjne nałożone na pracodawcę oraz odbiorcę usług we Francji, potwierdza konieczność opracowania dokumentacji pracowniczej...

Zorganizowana 4. kwietnia konferencja Transport i Logistyka Polska połączona ze Zgromadzeniem Ogólnym Członków Związku była okazją do podsumowania I kwartału 2016 r., przedstawienia planów na najbliższe miesiące oraz do dyskusji o wyzwaniach i zagrożeniach, jakie stoją przed branżą.   Już w pierwszym kwartale br. związek...

6 kwietnia 2016 roku projektem zmiany dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 8 marca 2016 roku zajął się Zespół Problemowy ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania...

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zajął jednoznacznie negatywne stanowisko wobec propozycji rewizji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług m.in. z uwagi na: Błędne przyjęcie, iż pracownik w transporcie międzynarodowym jest...

Kierowcy ciężarówek i przewoźnicy muszą spełniać restrykcyjne wymogi, aby nie narażać innych uczestników ruchu i pieszych. Tymczasem nikt się nie kwapi, aby to bezpieczeństwo zapewnić kierowcom. I to niekoniecznie na drodze – mowa tu o kradzieżach i rabunkach przewożonych towarów, napadach na kierowców,...

Translate »