Hompage News

Webinar TLP „Tarcza antykryzysowa – pierwsze doświadczenia z funkcjonowania rozwiązań z zakresu prawa pracy”. Spotkanie poprowadzi Robert Lisicki, Dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan. W trakcie webinaru poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1. Dofinansowanie wynagrodzeń a) dofinansowanie w ramach przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy - kto może...

Załamanie gospodarcze związane z COVID-19 nie może nam przesłaniać innych przyszłych zagrożeń dla transportu drogowego. Takim zagrożeniem jest Pakiet Mobilności, nad którym prace dobiegają końca. Ponieważ na ostatnim etapie prac nad tą kompleksową regulacją prawną w przestrzeni publicznej pojawiło się dużo oświadczeń i...

Aby przedsiębiorcy mogli realizować swoją działalność prawo musi nie tylko uwzględniać trudności z jakimi firmy spotykają się na co dzień, ale również nadążać ze zmianami w otoczeniu zewnętrznym. Dotychczasowe odstępstwo od stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 w związku z COVID-19 obowiązywało do północy 16...

Podczas epidemii COVID-19, gdy przedsiębiorcy i ich pracownicy mimo kryzysu rynkowego i ograniczeń administracyjnych starają się nadal pracować na rzecz całego społeczeństwa, pojawiają się wciąż nowe bariery skutecznie im to uniemożliwiające. Do takich barier należy zawieszenie działania przez terenową administrację publiczną pod pretekstem...

Rząd wprowadził ze względu na konieczność przeciwdziałania epidemii COVID-19 obowiązek zakrywania ust i nosa. Wydaje się, że jest to decyzja uzasadniona. Niestety obowiązek ten objął także kierowców pracujących w dwuosobowej załodze. Co stanowić będzie dla nich bardzo dużą uciążliwość zważywszy, że przebywają oni...

Tarcza Antykryzysowa zawiera szereg rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców. TLP przygotowało drugą cześć poradnika, który w przejrzysty sposób omawia narzędzia z jakich mogą Państwo skorzystać oraz warunki otrzymania tej pomocy. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny w aplikowaniu o pomoc rządową. TARCZA ANTYKRYZYSOWA MINIPORADNIK DLA...

Dziś w godzinach wieczornych na kilka godzin przed Wielką Sobotą opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Minister Infrastruktury wysłuchał apelu branży o zniesienie zakazu...

Kryzys gospodarczy wywołany wirusem COVID-19 pogłębia się w błyskawicznym tempie. Potrzebne są szybkie i odważne decyzje, aby dewastacja rynku nie miała trwałych skutków, a większość przedsiębiorców przetrwała te ciężkie czasy. Rozumiemy, że w takich dniach także administracja rządowa ma ręce pełne roboty i...

19 marca br. TLP wysyłało swój apel do przedstawicieli państw członkowskich, w tym Prezydencji Chorwackiej o zaniechanie prac i wycofanie „Pakietu Mobilności I” ze względu na skutki gospodarcze epidemii COVID-19. Dodatkowo 3 kwietnia TLP rozesłało stanowisko BusinessEurope (największej organizacji biznesowej w Brukseli, której TLP jest pośrednim członkiem poprzez członkostwo w Konfederacji...

- Od kilku lat zachodnioeuropejscy przewoźnicy skutecznie przekonują swoich polityków do konieczności ograniczenia obecności konkurencji z takich państw jak Polska, Litwa, Rumunia, Węgry i Bułgaria na europejskim rynku. Uzasadniają to rzekomym „dumpingiem socjalnym” - niższymi kosztami pracy u naszych przewoźników. - mówi Maciej...

TLP oraz Konfederacja Lewiatan, której jesteśmy aktywnym członkiem wspólnie pracowały nad stanowiskiem BusinessEurope – największej organizacji biznesowej w Brukseli. W jej skład wchodzą federacje pracodawców z poszczególnych europejskich krajów. W związku z trwającą epidemią spowodowaną COVID-19 BusinessEurope uważa, że ​​niezwykle ważne jest zapewnienie...

19 marca br. TLP wysyłało swój apel do przedstawicieli państw członkowskich, w tym Prezydencji Chorwackiej o zaniechanie prac i wycofanie „Pakietu Mobilności I” ze względu na skutki gospodarcze epidemii COVID-19. Pomimo apelu oraz nadzwyczajnej sytuacji w jakiej znaleźli się europejscy przewoźnicy, dzisiaj na posiedzeniu Zastępców Stałych Przedstawicieli podjęto decyzję...

Dzięki wprowadzanym przez branżę transportu i logistyki procedurom nie musimy bać się rozprzestrzenienia epidemii COVID19 przez kierowców TIR. Bardziej zagrożonymi i niebezpiecznymi zawodami są dziś pracownicy handlu lub służby zdrowia. Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka, przyznaje, że dzięki utrzymaniu płynności ruchu...

Tarcza Antykryzysowa zawiera szereg rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców. TLP przygotowało specjalny poradnik, który w przejrzysty sposób omawia narzędzia z jakich mogą Państwo skorzystać oraz warunki otrzymania tej pomocy. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny w aplikowaniu o pomoc rządową. TARCZA ANTYKRYZYSOWA MINI PORADNIK DLA...

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedłuża automatycznie ważność dokumentów uprawniających do legalnego pobytu cudzoziemców. To duży...

Translate »