Hompage News

Niemiecki Instytut Roberta Kocha informuje, że Szwecja i Węgry zostaną od 7 marca br. zakwalifikowane przez władze niemieckie jako obszary podwyższonego ryzyka związane z dużą liczbą zakażeń na COVID-19. Oznacza to, że w przypadku kierowców ciężarówek wjazd z wymienionych obszarów do Niemiec będzie się...

Przekazujemy poniżej informację otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wprowadzenia nowych przepisów na terenie Rosji dotyczących obowiązku opłacania kar pieniężnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełniane na terytorium Federacji Rosyjskiej. Rosyjska Państwowa Inspekcja Ruchu Drogowego informuje przewoźników zagranicznych o konieczności uiszczania opłat za mandaty...

W styczniu br. TLP zwróciła się do Ministra Infrastruktury z prośbą o stanowisko w sprawie ważności certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby zarządzające transportem w firmie oraz kierowców zawodowych, wydanych przez właściwe władze Wielkiej Brytanii jeszcze przed wyjściem tego państwa z Unii...

Na podstawie informacji udostępnionych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, przekazujemy informację przekazaną przez Komisję Europejską odnośnie tymczasowych wyłączeń ze stosowania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, które zostały udzielone zgodnie z art. 14.2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 przez Republikę Czeską...

Niemiecki Instytut Roberta Kocha informuje, że Francuski departament Mozela zostanie od 2 marca br. zakwalifikowany przez władze niemieckie jako obszary podwyższonego ryzyka ze względu na występujące mutacje COVID-19. Oznacza to, że wjazd z wymienionego obszaru do Niemiec (w ruchu tranzytowym, w transporcie międzynarodowym) będzie...

W dzienniku ustaw, pod pozycją 367 pojawiło się przed chwilą nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, zakazów i nakazów związanych z covid-19. Rozporządzenie Rady Ministrów tutaj. Z szybkiej analizy rozporządzenia wynika, że wprowadzono dodatkowe wymagania (obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku...

Konfederacja Lewiatan oraz Transport i Logistyka Polska (TLP), zawiązały koalicję z organizacją pracodawców z Litwy (LPK) i Czech (SPCR), wspólnie apelując do Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady UE i państw członkowskich o zniesienie obowiązkowych testów na COVID-19 i różnych formularzy rejestracyjnych dla kierowców zawodowych,...

24 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, na którym dyskutowano problem zatorów jakie pojawiły się na granicach pomiędzy Niemcami a Czechami i Austrią. Stanowisko Komisji Europejskiej prezentował zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. Mobilności, Matthew Baldwin. Stwierdził on wyraźnie, że stanie...

– To, co się obecnie dzieje, powinno otrzeźwić polityków, który niszczą europejską gospodarkę. Dziś w trudnych warunkach wielu przewoźników boi się jeździć, a wkrótce ich sytuacja pogorszy się jeszcze przez przepisy Pakietu Mobilności. Nie wystarczy sam, bardzo duży popyt, by wykreować podaż, skoro...

Raport „Braki w dostępności pojazdów w przewozach całopojazdowych (FTL) w Europie?” opracowany przez profesora Petera Klausa na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Konkluzje z tego raportu to m.in.: w obecnej sytuacji rynkowej pewniejszym kontrahentem od firm spedycyjnych opierających działalność na współpracy z...

Lockdown spowodował, że pojawiło się widmo paraliżu jednego z kluczowych obszarów polskiej gospodarki. Równocześnie jedna z branż wystosowała wniosek o wcześniejsze zaszczepienie dwóch grup zawodowych. Lockdown wpłynął na kluczowe gałęzie gospodarki. Ograniczenie podróżowania i okresowe przestoje w działaniu branży przewozowej wpływają negatywnie na...

Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski w ubiegłym tygodniu, Rada UE zatwierdziła jednomyślnie zaproponowane przez Komisję Europejską 18 stycznia br. rozporządzenie określające specjalne i tymczasowe rozwiązania związane z walką z pandemią covid-19 w zakresie odnawiania i przedłużania dokumentów oraz badań w pewnych aspektach przepisów...

Grozi nam paraliż transportu - ostrzega Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska". Przedstawiciele branży transportowej skierowali pismo do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o włączenie kierowców do wczesnego etapu szczepień COVID-19. Ponadto związek apeluje o wystąpienie do władz unijnych krajów o zwolnienie z wymogu...

Od 14.02 (niedziela) Czechy, Tyrol (Austria) oraz Słowacja będą uznane przez władze niemieckie jako obszary podwyższonego ryzyka ze względu na występujące mutacje. Oznacza to, że kierowcy zawodowi podróżujący z tych regionów, gdy przewożą ładunki do DE lub przejeżdżają przez DE tranzytem będą zobowiązani: posiadać...

Translate »