Hompage News

Przedstawiamy cząstkowe wyniki ankiety przygotowanej wspólnie przez Transport i Logistyka Polska oraz TruckFocus. Celem badania jest ocena skali utrudnień, z którymi mierzy się branża transportowa w związku ze światową pandemią koronawirusa. Jeśli jeszcze nie wypełniłeś ankiety możesz to zrobić przechodząc tutaj. Wyniki ankiety dla...

Kolejne działanie Transport i Logistyka Polska okazało się efektywne. Polski Rząd odpowiadając na apel TLP o przystąpienie do umów wielostronnych M324 i M325, sporządzonych na podstawie przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), przystąpił do pierwszej z tych umów. Przypomnijmy, że...

Brak terminowych płatności za wykonywane usługi transportowe to jedna z największych bolączek niezwykle utrudniających funkcjonowanie przewoźników nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W dobie kryzysu wywołanego rozprzestrzenianiem się Covid-19 taki proceder jest szczególnie uciążliwy i może prowadzić do upadłości setek,...

Nawiązując do publikacji w mediach, wypowiedzi podczas różnorodnych konferencji prasowych dotyczących ograniczania przemieszczania się obywateli polskich i cudzoziemców przez granicę rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu...

Konfederacja Lewiatan, której członkiem jest Transport i Logistyka Polska, opracowała ponad 100 stron uwag do rządowego projektu ustawy osłonowej przed skutkami COVID-19 dla gospodarki. W pracach nad uwagami brali także udział eksperci TLP. Do najważniejszych ogólnogospodarczych postulatów KL należy zaliczyć: abolicja wszelkich danin publicznych...

Kilka dni temu apelowaliśmy do największych spółek paliwowych w Polsce o udostępnienie infrastruktury sanitarnej dla kierowców transportu drogowego. Otrzymaliśmy pierwszą odpowiedź w tej sprawie. Należąca do grona członków TLP firma LOTOS Paliwa jako pierwsza oficjalnie zapewniła, że wszystkie toalety na stacjach benzynowych są...

Ubocznym skutkiem Pandemii COVID-19 na skutek będzie utrata ważności zaświadczeń ADR kierowców oraz świadectw przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych osób, których uprawnienia zawodowe stracą ważność w tym okresie. Innym skutkiem będzie utrata ważności świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Aby...

W niedzielny poranek w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu odnotowano silne trzęsienie ziemi, w wyniku którego uszkodzonych zostało wiele budynków, ulice są pełne gruzów, w niektórych częściach miasta doszło do lokalnych pożarów. Uszkodzeniu uległ również szpital, wojsko próbuje zbudować tymczasowe szpitale polowe. TLP prosi o...

KIEROWCY WRACAJĄCY DO POLSKI INNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU ZWOLNIENI Z KWARANTANNY! TLP już od momentu opublikowania przepisów o kwarantannie wielokrotnie apelowała o zwolnienie z obowiązkowej 14 dniowej izolacji kierowców, którzy wracali do Polski innymi środkami transportu czy to w celu odbioru tygodniowego odpoczynku lub rekompensaty,...

Z dosyć dużym zaniepokojeniem i zdumieniem przyjęliśmy wiadomość, że pomimo szalejącej na całym świecie pandemii COVOD-19, której skutki gospodarcze w coraz większym stopniu odczuwa cała europejska gospodarka, a branża transportu drogowego w szczególności, Rada Unii Europejskiej kontynuuje prace nad Pakietem mobilności nr 1,...

Od początku kryzysu wywołanego przez COVID-19 Transport i Logistyka Polska konsekwentnie wskazywała na konieczność wprowadzenia abolicji za naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku. Staliśmy na stanowisku, że wobec kilkugodzinnych kontroli stanu zdrowia w transporcie pasażerskim oraz kilkunastogodzinnych opóźnień...

Translate »