Hompage News

Ponad 3 miesiące branża transportu drogowego musiała oczekiwać na pierwsze, oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji niektórych, nowych przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców. KE przygotowała i opublikowała pierwszy zestaw 12 kluczowych pytań i odpowiedzi dotyczących interpretacji wprowadzonych 20 sierpnia br....

Transport i Logistyka Polska przesłała do Jarosława Gowina, Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii prośbę o pilną nowelizację przepisów dotyczących stosowania masek ochronnych w miejscach pracy. Pismo wysłane przez TLP dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z 25 listopada 2020 r. zmieniającego zasady zakrywania ust...

Na łamach Obserwatora Finansowego ukazała się szeroka analiza konsekwencji przyjęcia Pakietu Mobilności dla europejskiej gospodarki oraz sektora transportowego. Wśród skutków wymienia się m.in. spadek przewozów o 20 proc., zmniejszenie przychodów nawet o 2 mld euro rocznie i likwidacja 40-60 tys. miejsc pracy, na...

18 oraz 20 listopada br., w formie videokonferencji, obradowała polsko-ukraińska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Było to już drugie w tym roku podejście do osiągnięcia porozumienia w sprawie określenia kontyngentu zezwoleń na rok 2021. Tym razem rozmowy okazały się skuteczne. Kontyngent zezwoleń...

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska wystąpił do Pana Jarosława Gowina - Wicepremiera i jednocześnie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami odnoszącymi się do drogowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w związku z drugą falą pandemii koronawirusa. O tym jak ważne...

Na terytorium Włoch wprowadzona została godzina policyjna od 22:00 do 5:00. We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Obowiązuje też szereg obostrzeń,...

Obywatele polscy, przebywający w ciągu 14 poprzednich dni w krajach, które nie zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem (m.in. Polska, Austria, Republika Czeska, Węgry) mogą wjechać na terytorium Słowacji. Warunkiem jest posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszego...

5 listopada br. miało miejsce posiedzenie grupy roboczej ds. transportu BusinessEurope (paneuropejskiej federacji zrzeszającej organizacje pracodawców), którego aktywnym członkiem jest TLP razem z Konfederacją Lewiatan. Uczestnicy spotkania dyskutowali o przygotowywanej przez Komisję Europejską Strategii dot. Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności oraz o działaniach mających...

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wprowadził kolejne ograniczenia w działaniu sali obsługi klienta. Otwarta ona będzie w zakresie przyjmowania do pojemników wszelkich wniosków takich jak licencje, świadectwa kierowcy, zezwolenia itp. jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 12:30. Składanie wniosków polegać będzie wyłącznie na...

W Niemczech od soboty, 17.10.2020 r. godz. 0:00 władze niemieckie planują objąć kwarantanną osoby wjeżdżające z Polski z województw kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego, jako obszarów uznanych za obszary podwyższonego ryzyka. W Niemczech to władze krajów związkowych ustalają szczegółowe przepisy dotyczące kwarantanny. Prawie...

Niepewność gospodarcza wynikająca z dalszego przebiegu pandemii trwa już od wielu miesięcy. Dodatkowo przewoźnicy muszą dostosowywać się do zmieniających się przepisów prawa. Jednak jak wskazują eksperci, nawet w tym trudnym czasie można realizować strategie, które dają szansę na stabilizację oraz rozwój. Sytuacja transportu jest...

"Proces negocjowania, tłumaczenia, apelowania o zdrowy rozsądek do unijnych polityków i urzędników już się skończył. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaskarżyć przepisy, które wchodzą w skład tzw. Pakietu Mobilności do sądu" – mówi Prezes TLP Maciej Wroński w komentarzu dla Money.pl. Działania...

W mediach zostały dziś opublikowane liczne artykuły poświęcone skardze TLP do Trybunału Sprawiedliwości UE. Od początku procedowania Pakietu Mobilności wiedzieliśmy, że walka o uczciwe warunki dla transportu będzie przypominała maraton z przeszkodami. Jego ostatnim etapem będzie prawdopodobnie rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE. Przez te...

26 października br. Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska skierował do Sądu Unii Europejskiej skargę przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, w której wniósł o stwierdzenie nieważności wchodzących w skład tzw. Pakietu Mobilności I następujących aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym L...

Translate »