Hompage News

Poniżej znajdują się zaktualizowane informacje na temat przepisów dotyczących kwarantanny w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech – stan na dzień 16.12.2020r.   BADENIA-WIRTEMBERGIA Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przewożące zawodowo osoby i towary są zwolnione z obowiązku kwarantanny i nie mają obowiązku wykonywania testu na...

Ambasada RP w Rzymie informuje, że zgodnie z art. 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Republiki Włoskiej z 3 grudnia br. kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym są zwolnieni z obowiązku wykonywania testów oraz odbycia kwarantanny. Powinni posiadać przy sobie zaświadczenie (autocertificazione) oraz dokumenty potwierdzające...

Negocjacje pomiędzy UE a UK cały czas trwają i nie przynoszą niestety porozumienia w zakresie transportu drogowego. Czasu do zakończenia okresu przejściowego pozostało już naprawdę niewiele (31.12.2020). Na wypadek braku osiągnięcia kompromisu w negocjacjach, co oznaczałoby realizację scenariusza bezumownego brexitu, Komisja Europejska przygotowała projekt...

Komisja Europejska opublikowała 9 grudnia br. Strategię na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, która określa Plan Działania UE z 82 konkretnymi inicjatywami na najbliższe 4 lata. Ich realizacja ma przyczynić się w zamierzeniu Komisji do stworzenia bardziej neutralnego klimatycznie, cyfrowego i odporniejszego europejskiego...

CO Z TYM VISIBILITY? REDAKCJA SERWISU TRANS.INFO PROSI O UDZIAŁ W BADANIU Czy polskie firmy są zadowolone ze swojego poziomu widoczności poszczególnych etapów łańcucha dostaw? Jaki jest stopień widoczności? Co można zyskać na visibility? Redakcja Trans.INFO realizuje właśnie badanie mające na celu sprawdzenie, jak złożone...

Ponad 3 miesiące branża transportu drogowego musiała oczekiwać na pierwsze, oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji niektórych, nowych przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców. KE przygotowała i opublikowała pierwszy zestaw 12 kluczowych pytań i odpowiedzi dotyczących interpretacji wprowadzonych 20 sierpnia br....

Transport i Logistyka Polska przesłała do Jarosława Gowina, Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii prośbę o pilną nowelizację przepisów dotyczących stosowania masek ochronnych w miejscach pracy. Pismo wysłane przez TLP dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z 25 listopada 2020 r. zmieniającego zasady zakrywania ust...

Na łamach Obserwatora Finansowego ukazała się szeroka analiza konsekwencji przyjęcia Pakietu Mobilności dla europejskiej gospodarki oraz sektora transportowego. Wśród skutków wymienia się m.in. spadek przewozów o 20 proc., zmniejszenie przychodów nawet o 2 mld euro rocznie i likwidacja 40-60 tys. miejsc pracy, na...

18 oraz 20 listopada br., w formie videokonferencji, obradowała polsko-ukraińska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Było to już drugie w tym roku podejście do osiągnięcia porozumienia w sprawie określenia kontyngentu zezwoleń na rok 2021. Tym razem rozmowy okazały się skuteczne. Kontyngent zezwoleń...

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska wystąpił do Pana Jarosława Gowina - Wicepremiera i jednocześnie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami odnoszącymi się do drogowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w związku z drugą falą pandemii koronawirusa. O tym jak ważne...

Na terytorium Włoch wprowadzona została godzina policyjna od 22:00 do 5:00. We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Obowiązuje też szereg obostrzeń,...

Obywatele polscy, przebywający w ciągu 14 poprzednich dni w krajach, które nie zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem (m.in. Polska, Austria, Republika Czeska, Węgry) mogą wjechać na terytorium Słowacji. Warunkiem jest posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszego...

5 listopada br. miało miejsce posiedzenie grupy roboczej ds. transportu BusinessEurope (paneuropejskiej federacji zrzeszającej organizacje pracodawców), którego aktywnym członkiem jest TLP razem z Konfederacją Lewiatan. Uczestnicy spotkania dyskutowali o przygotowywanej przez Komisję Europejską Strategii dot. Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności oraz o działaniach mających...

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wprowadził kolejne ograniczenia w działaniu sali obsługi klienta. Otwarta ona będzie w zakresie przyjmowania do pojemników wszelkich wniosków takich jak licencje, świadectwa kierowcy, zezwolenia itp. jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 12:30. Składanie wniosków polegać będzie wyłącznie na...

W Niemczech od soboty, 17.10.2020 r. godz. 0:00 władze niemieckie planują objąć kwarantanną osoby wjeżdżające z Polski z województw kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego, jako obszarów uznanych za obszary podwyższonego ryzyka. W Niemczech to władze krajów związkowych ustalają szczegółowe przepisy dotyczące kwarantanny. Prawie...

Niepewność gospodarcza wynikająca z dalszego przebiegu pandemii trwa już od wielu miesięcy. Dodatkowo przewoźnicy muszą dostosowywać się do zmieniających się przepisów prawa. Jednak jak wskazują eksperci, nawet w tym trudnym czasie można realizować strategie, które dają szansę na stabilizację oraz rozwój. Sytuacja transportu jest...

Translate »