Hompage News

"Proces negocjowania, tłumaczenia, apelowania o zdrowy rozsądek do unijnych polityków i urzędników już się skończył. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaskarżyć przepisy, które wchodzą w skład tzw. Pakietu Mobilności do sądu" – mówi Prezes TLP Maciej Wroński w komentarzu dla Money.pl. Działania...

W mediach zostały dziś opublikowane liczne artykuły poświęcone skardze TLP do Trybunału Sprawiedliwości UE. Od początku procedowania Pakietu Mobilności wiedzieliśmy, że walka o uczciwe warunki dla transportu będzie przypominała maraton z przeszkodami. Jego ostatnim etapem będzie prawdopodobnie rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE. Przez te...

26 października br. Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska skierował do Sądu Unii Europejskiej skargę przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, w której wniósł o stwierdzenie nieważności wchodzących w skład tzw. Pakietu Mobilności I następujących aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym L...

W następstwie brexitu władze brytyjskie przygotowują wiele nowych rozwiązań dla przewoźników drogowych po zakończeniu okresu przejściowego, czyli od 01.01.2021. Jednym z takich rozwiązań będzie system nazwany Check an HGV is ready to cross the border. System będzie dostępny dla przewoźników w grudniu 2020...

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza oraz Santander Bank Polska mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w webinarze „Transport drogowy w obliczu zagrożeń i nowych szans biznesowych”. Podczas gdy polska i europejska gospodarka walczy ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, sektor...

Już 29 października br. o godzinie 10.00 odbędzie się specjalnie przygotowane bezpłatne spotkanie o charakterze szkoleniowym, które w całości zostanie poświęcone zagadnieniom, dotyczącym Pakietu mobilności.  Wydarzenie adresowane jest do wszystkich przedstawicieli firm transportowych, którzy chcą poznać odpowiedzi na najważniejsze i najczęściej zadawane pytania...

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła skoordynowane podejście do ograniczeń w swobodnym przepływie osób w związku z pandemią COVID-19. Po marcowym chaosie na granicach, skoordynowana polityka ma nie tylko służyć celom zdrowotnym, ale i zapobiegać zatorom na granicach oraz dezinformacji. Rekomendacje państw członkowskich jasno precyzują...

Od 12 października br. władze Łotwy wprowadziły obowiązek wypełniania i przesyłania formularza on-line każdorazowo przed przekroczeniem granicy łotewskiej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób przekraczających granicę, w tym również w tranzycie. Formularz znajduje się na stronie https://covidpass.lv/en/ i musi być wypełniany nie wcześniej niż na 48 godzin...

Opublikowany w ostatnim dniu lipca br. pakiet mobilności nr 1 niesie ze sobą wiele nowych rozwiązań dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego. Część tych nowości już weszła w życie – od 20 sierpnia obowiązują zmiany do rozporządzenia 561/2006 w sprawie warunków...

8 października br., w formie videospotkania, odbyło się posiedzenie polsko-białoruskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W przeciwieństwie do ubiegłotygodniowego spotkania z Ukrainą, tym razem udało się osiągnąć porozumienie już za pierwszym razem. Kontyngent zezwoleń Polska – Białoruś na rok 2021 wyniesie po...

Za nami kolejna, już XVII edycja Forum Polskich Menedżerów Logistyki POLSKA LOGISTYKA. Dwa dni niezwykle ciekawych dyskusji zarówno podsumowujących sytuację w jakiej znalazła się branża, jak i rysujących scenariusze na przyszłość. Wśród prelegentów nie mogło zabraknąć przedstawiciela TLP. Prezes Maciej Wroński wygłosił prezentację...

Przedstawiamy nasze cykliczne podsumowanie istotnych inicjatyw legislacyjnych i zmian w zakresie prawa pracy oraz dziedzin z nim związanych. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie inne bieżące tematy omawiane są bezpośrednio na platformie członkowskiej TLP. Intensywne prace we wrześniu, dotyczyły następujących projektów i wydarzeń:   Ubezpieczenia społeczne w UE...

1-2 października br., w formie videokonferencji, obradowała polsko-ukraińska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Od samego początku Polska konsekwentnie dążyła do obniżenia kontyngentu zezwoleń, który w roku 2020 wynosi po 160 tysięcy sztuk dla każdej ze stron. Ukraina natomiast wnioskowała o zwiększenie kontyngentu...

W dzisiejszym dodatku specjalnym do Dziennika Gazety Prawnej obszerny materiał dotyczący praktycznych aspektów przepisów „Pakietu Mobilności”, które weszły w życie. W artykule ekspert TLP Artur Kalisiak omawia i wyjaśnia konkretne przypadki z którymi mogą spotkać się przewoźnicy, pierwsze interpretacje europejskich służb kontrolnych, a...

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przygotował ulotkę informacyjną skierowaną do przedsiębiorców w zakresie weryfikacji danych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). W większości przypadków przedmiotowe dane mogą posłużyć przedsiębiorcom do sprawdzenia, czy np. mają stwierdzone naruszenia w KREPTD, o których mogą nawet nie...

Translate »