Hompage News

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC8), stanowiący legislacyjną odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Polsce. Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła faktycznego...

Dziś TLP konsultowało z przedstawicielami Europejskiej Komisji Ekonomiczno Społecznej rozwój korytarzy transportowych w ramach sieci TEN. W trakcie spotkania poruszyliśmy m.in. kwestie niewystarczającej infrastruktury parkingowej i noclegowej. Jest to istotny temat z jednej strony ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa (napady, kradzieże), a z...

Nie mamy dobrych wiadomości. Dzisiaj kompromis przyjęty podczas czwartego trilogu przez Prezydencję fińską z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie Pakietu Mobilności został zatwierdzony przez COREPER (Komitet Stałych Przedstawicieli państw członkowskich UE działający w ramach struktur Rady Unii Europejskiej). Przeciw głosowali przedstawiciele BG, EE,...

13 grudnia br. w Warszawie wręczone zostały statuetki „Skrzydła Transportu” - wyróżnienie przyznawane przez organizację „Transport i Logistka Polska” osobom, które w sposób szczególny wspierają rozwój polskiego sektora transportu. Sukces branży był i jest możliwy dzięki determinacji przedsiębiorców, ale także wsparciu różnych osób i...

Podczas dzisiejszego spotkania w biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie rozmawialiśmy z Danutą Hübner o możliwych scenariuszach związanych z brexitem. Dla polskich przewoźników wykonujących przewozy do/z Zjednoczonego Królestwa mamy kluczową informację. Na skutek ostatnich decyzji i wyborów w rządzie brytyjskim z wielkim prawdopodobieństwem można...

Nie ma zgody na Pakiet Mobilności ze strony Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Trudno bowiem, abyśmy wzorem innych organizacji cieszyli się i akceptowali rozwiązania, które doprowadzą do upadku tysiące firm pochodzących z tzw. peryferyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym z Polski,...

Dziesięciu przedstawicieli firm członkowskich, którzy przyczynili się do założenia Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” 6 grudnia br. z rąk przedstawicieli Ministra Infrastruktury odebrali honorowe odznaczania – „Zasłużony dla Transportu RP. „Zasłużony dla Transportu RP” to odznaczenie resortowe ustanowione przez Radę Ministrów w...

26 listopada w Warszawie odbyło się kolejne z cyklu regionalnych Spotkań Liderów Branży Transportowej, które jest organizowane przez TLP we współpracy z Santander Bank Polska. W kameralnym gronie rozmawialiśmy na najważniejsze tematy dotyczące funkcjonowania naszego sektora. Regionalne spotkania dają członkom TLP niepowtarzalną okazję...

Transport i Logistyka Polska konsekwentnie, od wielu miesięcy w różnych gremiach wskazuje, że skutki wdrożenia „Pakietu Mobilności” będą dotkliwe nie tylko dla branży transportowej, ale przede wszystkim dla konkurencyjności europejskiej gospodarki i przedsiębiorstw całej Unii. Cieszymy się, że nasze argumenty zdecydowali się poprzeć...

Translate »