Hompage News

Przed przewoźnikami zmiany ważnych przepisów regulujących dostęp do rynku transportowego, a także pracę kierowców. Część z nich wchodzi w życie już za dwa tygodnie. Nasi eksperci omówili szczegółowo te zmiany na łamach specjalnego dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Wersja elektroniczna poszczególnych artykułów: Pakiet mobilności. 16...

Przyjęty 8 lipca „Pakiet Mobilności I” został oficjalnie opublikowany w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Od dzisiaj biegną więc wszystkie terminy wejścia w życie przepisów, o których informowaliśmy na początku miesiąca. Opublikowany zbiór przepisów jest dostępny w polskiej wersji językowej pod tym adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=PL W pierwszej kolejności,...

TRUDNA WALKA Z TACHOOSZUSTAMI. PRZEWOŹNICY APELUJĄ O ODBIERANIE PRAWA JAZDY NA TRZY MIESIĄCE ZA MANIPULOWANIE WSKAZANIAMI TACHOGRAFU. Za manipulowanie wskazaniami tachografu kierowca powinien tracić prawo jazdy na trzy miesiące – apelują przewoźnicy, którzy mają dość patologii w branży. Mimo coraz nowszych urządzeń rejestrujących aktywność osób...

Wielu polskich przewoźników narzeka, że są nierówno traktowani w innych państwach Unii. Transport jest bez wątpienia jednym z sektorów gospodarki, które szczególnie ucierpiały, gdy strach przed pandemią oraz rygorystyczne przepisy sanitarne zamknęły ludzi w domach. Od kilku tygodni można zaobserwować powolne powracanie przewoźników...

Możliwość odbioru dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu W drodze odstępstwa kierowca wykonujący międzynarodowe operacje przewozu rzeczy może, poza państwem członkowskim siedziby wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod warunkiem, że w ciągu dowolnych kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe...

Pomimo wielu miesięcy intensywnej walki, zaangażowania firm, rządów, Europarlamentarzystów, organizacji z innych państw, budowy koalicji przeciw kontrowersyjnym rozwiązaniom Pakietu, jak również pomimo sytuacji gospodarczej w jakiej znaleźliśmy się w wyniku pandemii – nie udało się zablokować tej regulacji. Dziękujemy wszystkim, którzy działali z nami...

W Niemieckim Federalnym Dzienniku Ustaw została opublikowana zmiana ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z federalnych autostrad i dróg federalnych (Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG), która przedłuża do 31 grudnia 2023 r. obowiązywanie zwolnienia z opłat za przejazdy niemieckimi autostradami (MAUT) dla pojazdów o masie powyżej...

W toczącej się debacie na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego często pomijane są kwestie dotyczące manipulowania zapisami tachografów, które nie tylko stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, ale ich skutki sprowadzają niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. Zmęczenie związane z przekraczaniem norm czasu pracy wywołuje podobne skutki...

Jutro Parlament Europejski przyjmie Pakiet Mobilności w formie, jaką miesiąc wcześniej zaakceptowała Komisja TRAN. – W czerwcu wszystkie poprawki zostały odrzucone stabilną większością głosów 30 do 19 – przypomina posłanka Elżbieta Łukacijewska. Demontaż jednolitego rynku Wywołany pandemią kryzys zaostrzył konflikt między peryferyjnymi i centralnymi krajami...

Choć kampania wyborcza zbliża się do końca, dotychczas nie doczekaliśmy żadnych konkretnych propozycji dotyczących naszego sektora ze strony kandydatów. Chcąc poznać zdanie kandydatów na temat możliwego wsparcia ze strony urzędu Prezydenta RP polskiej branży transportu drogowego, TLP wystosowało oficjalne pisma do Andrzeja Dudy...

Kryzys spowodowany koronawirusem nasilił działania protekcjonistyczne krajów starej UE. Po branży spożywczej teraz przyszła kolej na firmy transportowe. Od czasu wejścia Polski do UE rodzimi przewoźnicy wypracowali sobie pozycje lidera. Odpowiadają już za ponad 23 proc. rynku międzynarodowych przewozów w Unii Europejskiej. Udział krajowych...

2 lipca br. późnym wieczorem opublikowane zostało rozporządzenie, na mocy którego od 3 lipca br. możliwe jest przekraczanie granic zewnętrznych przez obywateli UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz ich małżonków i dzieci. Jednocześnie, ww. obywatele oraz obywatele Polski zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny...

AUSTRIA AKTUALIZACJA 27.04 - Austria powiadomiła Komisję Europejską, że zawiesiła weekendowy zakaz ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony do 17 maja br. AKTUALIZACJA 5.05- szczegóły dotyczące obecnej sytuacji w Austrii. Na granicy z Włochami mniejsze przejścia graniczne są zamknięte. Otwarte przejścia graniczne to: Brenner, Sillian,...

Ministrowie odpowiedzialni w kilku krajach Unii Europejskiej za transport napisali list do posłów Parlamentu Europejskiego w sprawie tak zwanego Pakietu Mobilności. Protestują w nim przeciwko ograniczeniom w działalności firm transportowych, które mogą doprowadzić je na skraj bankructwa. Pod listem podpisali się ministrowie do spraw...

Poniżej nasze cykliczne podsumowanie istotnych inicjatyw legislacyjnych i zmian w zakresie prawa pracy oraz dziedzin z nim związanych. Początek drugiego kwartału br. był zdecydowanie zdominowany przez tematykę ustaw covidowych, od Tarczy 1 po Tarczę 4.  Tarcze Antykryzysowe Maj i czerwiec były okresem intensywnych seminariów naukowych...

23 czerwca br. po raz kolejny wszyscy członkowie TLP spotkali się na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym. Wyjątkowo, ze względu na trwającą pandemię oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników, spotkanie zostało zorganizowane w formie online. Jednym z głównych celów Zgromadzenia Ogólnego było podsumowanie działalności TLP na przestrzeni...

Translate »