Hompage News

Konfederacja Lewiatan, której członkiem jest Transport i Logistyka Polska, opracowała ponad 100 stron uwag do rządowego projektu ustawy osłonowej przed skutkami COVID-19 dla gospodarki. W pracach nad uwagami brali także udział eksperci TLP. Do najważniejszych ogólnogospodarczych postulatów KL należy zaliczyć: abolicja wszelkich danin publicznych...

Kilka dni temu apelowaliśmy do największych spółek paliwowych w Polsce o udostępnienie infrastruktury sanitarnej dla kierowców transportu drogowego. Otrzymaliśmy pierwszą odpowiedź w tej sprawie. Należąca do grona członków TLP firma LOTOS Paliwa jako pierwsza oficjalnie zapewniła, że wszystkie toalety na stacjach benzynowych są...

Ubocznym skutkiem Pandemii COVID-19 na skutek będzie utrata ważności zaświadczeń ADR kierowców oraz świadectw przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych osób, których uprawnienia zawodowe stracą ważność w tym okresie. Innym skutkiem będzie utrata ważności świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Aby...

W niedzielny poranek w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu odnotowano silne trzęsienie ziemi, w wyniku którego uszkodzonych zostało wiele budynków, ulice są pełne gruzów, w niektórych częściach miasta doszło do lokalnych pożarów. Uszkodzeniu uległ również szpital, wojsko próbuje zbudować tymczasowe szpitale polowe. TLP prosi o...

KIEROWCY WRACAJĄCY DO POLSKI INNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU ZWOLNIENI Z KWARANTANNY! TLP już od momentu opublikowania przepisów o kwarantannie wielokrotnie apelowała o zwolnienie z obowiązkowej 14 dniowej izolacji kierowców, którzy wracali do Polski innymi środkami transportu czy to w celu odbioru tygodniowego odpoczynku lub rekompensaty,...

Z dosyć dużym zaniepokojeniem i zdumieniem przyjęliśmy wiadomość, że pomimo szalejącej na całym świecie pandemii COVOD-19, której skutki gospodarcze w coraz większym stopniu odczuwa cała europejska gospodarka, a branża transportu drogowego w szczególności, Rada Unii Europejskiej kontynuuje prace nad Pakietem mobilności nr 1,...

Od początku kryzysu wywołanego przez COVID-19 Transport i Logistyka Polska konsekwentnie wskazywała na konieczność wprowadzenia abolicji za naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku. Staliśmy na stanowisku, że wobec kilkugodzinnych kontroli stanu zdrowia w transporcie pasażerskim oraz kilkunastogodzinnych opóźnień...

Poniżej przedstawiamy podsumowanie informacji na temat ograniczeń w przekraczaniu europejskich granic oraz związanych z tym obowiązków. Informacje pozyskaliśmy ze źródeł własnych oraz od zaprzyjaźnionych organizacji przewoźników z innych państw europejskich, z którymi w obliczu tak wielkiego wyzwania ściśle wzajemnie współpracujemy. Staramy się by...

*Aktualizacja informacji na bieżąco dla członków TLP na wewnętrznej platformie komunikacyjnej. Przejdź do strefy członkowskiej TLP klikając tutaj. PRACA ZDALNA - PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy umożliwiających powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19, Państwowa Inspekcja Pracy...

Zakończyła się kilkugodzinna wideokonferencja szefów państw i rządów krajów członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Przewodniczącego Rady Europejskiej Ch. Michel dotycząca wspólnych działań w zakresie zwalczania COVID19. Zdefiniowano kluczowe priorytety wśród których znalazło się zapewnienie płynnego przepływu towarów. Ponadto w komunikacie pokonferencyjnym wskazano: •ograniczeniu na 30 dni,...

O komentarz do warunków pracy kierowców poprosiliśmy Macieja Wrońskiego, prezesa organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska. - Kierowcy należą do tych grup, które na co dzień są niedoceniane i obwiniane np. o korki na drogach, czy stwarzanie jakiś niebezpiecznych sytuacji. Jednak teraz okazuje się,...

Poniżej przedstawiamy podsumowanie informacji na temat ograniczeń w przekraczaniu europejskich granic oraz związanych z tym obowiązków. Informacje pozyskaliśmy ze źródeł własnych oraz od zaprzyjaźnionych organizacji przewoźników z innych państw europejskich, z którymi w obliczu tak wielkiego wyzwania ściśle wzajemnie współpracujemy. Staramy się by...

Pomimo upływu dnia nie doczekaliśmy się komunikatu jednoznacznie wyjaśniającego nasze wątpliwości związane z przepisami wchodzącymi w życie tej nocy. Wystąpiliśmy w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, jednocześnie przesyłając nasze stanowisko i pytania do wiadomości kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Zdrowia,...

Translate »