PAKIET MOBILNOŚCI OPUBLIKOWANY

PAKIET MOBILNOŚCI OPUBLIKOWANY

Przyjęty 8 lipca „Pakiet Mobilności I” został oficjalnie opublikowany w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Od dzisiaj biegną więc wszystkie terminy wejścia w życie przepisów, o których informowaliśmy na początku miesiąca.

Opublikowany zbiór przepisów jest dostępny w polskiej wersji językowej pod tym adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=PL

W pierwszej kolejności, już po 20 dniach licząc od daty opublikowania, a więc 20 sierpnia br. zaczną obowiązywać kluczowe zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy, jazdy i odpoczynku kierowców, zawarte w Rozporządzeniu 561/2006 oraz 165/2014.

Dla przypomnienia, będą to przede wszystkim:

  • Możliwość odbioru przez kierowcę dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu,
  • Odbiór odpoczynku tygodniowego jednie poza kabiną pojazdu,
  • Obowiązkowe powroty kierowców co 4 tygodnie (do miejsca zamieszkania kierowcy) lub 3 tygodnie (do centrum operacyjnego przedsiębiorcy),
  • Kwestie odpoczynku kierowcy na promie lub w pociągu,
  • Wydłużenie czasu jazdy, w wyjątkowych okolicznościach o 1 lub 2h .

Szczegółowo te zmiany oraz wszelkie warunki związane z zastosowaniem zmodyfikowanych przepisów zostały omówione w naszym artykule : https://tlp.org.pl/kluczowe-kwestie-zawarte-w-zmianie-rozporzadzenia-561-20006-oraz-165-2014-ktore-wejda-w-zycie-juz-20-dni-po-oficjalnej-publikacji-pakietu-mobilnosci-1/

 

Opracowała:
Beata Gorczyca
Dyrektor ds. Komunikacji TLP

 

 

Translate »