Według informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, w ubiegłą środę odbyły się pierwsze egzaminy kierowców w ramach kwalifikacji wstępnej przy użyciu zestawu testów egzaminacyjnych przetłumaczonych na język angielski.

Ministerstwo Infrastruktury przekazało w pierwszej połowie listopada do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego angielskojęzyczny zestaw pytań testowych i tym samym postawiło pierwszy krok na drodze do przerwania impasu, który został wywołany wprowadzoną w kwietniu tego roku „reformą” szkolenia zawodowych kierowców.

Wprawdzie są to jeszcze stare pytania, niemniej należy docenić to działanie, gdyż oczekiwanie na nowe angielskie testy mogłoby jeszcze potrwać bardzo długo.

Miejmy nadzieję, że za realizacją tego postulatu TLP i całej branży transportowej pójdą następne działania takie, jak:

  • uznanie dokumentów, które kierowcy spoza UE, uzyskali legalnie w innych państwach członkowskich Unii,
  • poprawienie przepisów regulujących szkolenie zawodowych kierowców,
  • uproszczenie procedur związanych z uzyskiwaniem prawa jazdy z kodem 95, karty kwalifikacji kierowcy i świadectwa kierowcy,
  • oraz inne, o których Transport i Logistyka Polska wraz innymi organizacjami reprezentującymi branżę apeluje od kilku miesięcy.

Opracował: Maciej Wroński