Postulaty do rządowej tarczy przed skutkami COVID-19

Postulaty do rządowej tarczy przed skutkami COVID-19

Konfederacja Lewiatan, której członkiem jest Transport i Logistyka Polska, opracowała ponad 100 stron uwag do rządowego projektu ustawy osłonowej przed skutkami COVID-19 dla gospodarki. W pracach nad uwagami brali także udział eksperci TLP.

Do najważniejszych ogólnogospodarczych postulatów KL należy zaliczyć:

 • abolicja wszelkich danin publicznych co najmniej do 1 lipca, w tym przede wszystkim podatków i składek ZUS oraz odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych do 1 lipca 2020 r.;
 • dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla utrzymania zatrudnienia, na warunkach dostępnych dla wszystkich firm w kłopotach;
 • zapewnienie pracownikom zasiłku chorobowego w przypadku zwolnień, odosobnienia pracowników z powodu COVID-19 już od 1 dnia, bez obciążania firm obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia przez pierwsze 33 dni, w których nie jest świadczona żadna praca;
 • wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji;
 • odroczenie do końca 2020 r. wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT oraz wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r.;
  Odroczono tylko do 1 lipca 2020 r. Firmy nie będą mogły się przygotować do wdrożenia tych przepisów.
 • wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy. Umożliwienie kontynuacji zatrudnienia cudzoziemców.

 

Do najważniejszych postulatów branżowych zaproponowanych przez TLP, które znalazły się w uwagach przekazanych Rządowi przez Konfederację Lewiatan zaliczyć można m.in.:

 • automatyczne przedłużenie z mocy prawa wszelkich dokumentów dotyczących kierowców (np. wpis kodu 95 lub świadectwo kierowcy), przedsiębiorców (np. zezwolenia), zarządzających transportem oraz innych osób, a także pojazdów i urządzeń w szeroko rozumianym przewozie drogowym osób i rzeczy (zarobkowym i niezarobkowym), które posiadają określone przepisami terminy ważności, i których przedłużenie, z uwagi na stan epidemii jest obecnie niemożliwe lub znacznie utrudnione;
 • umożliwienie pasażerskim przewoźnikom drogowym możliwość niestosowania się do warunków określonych w posiadanych zezwoleniach, w tym do rozkładu jazdy;
 • umożliwienie pasażerskim przewoźnikom drogowym szybką zmianę zezwolenia, aby poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej w tym zakresie, dynamicznie można było dostosować ofertę do zmian popytu;
 • abolicję w okresie epidemii COVID-19 naruszeń związanych z obowiązkami lub warunkami przewozu drogowego osób;
 • abolicję w okresie epidemii COVID-19 naruszeń związanych z przepisami rozporządzenia 561/2009, z ustawą o czasie pracy kierowców oraz z wymaganiami w zakresie czasu przewozu żywych zwierząt;
 • przedłużenie ważności zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz przedłużenia ważności oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

 

Cały czas działamy też w sprawie rozwiązania problemu stałych zobowiązań finansowych branży (kredyty, leasing pojazdów i inne tym podobne) przewoźników, którzy musieli ograniczyć lub zawiesić swoją działalność z powodu COVID-19.

 

Opracował:
Maciej Wroński
Prezes TLP

 

 

 

Translate »