W dniach 15-16 listopada odbywa się w Brukseli istotna dla wszystkich pracodawców konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Nasze oczekiwania, co do przyszłości pracy” . Pośród prelegentów są m.in. Marianne Thyssen, Georges Dassis i Guy Ryder.

Konferencja jest podsumowaniem aktualnych dyskusji o przyszłości pracy w ramach światowych konsultacji MOP. Jednym z celów spotkania jest zdefiniowanie najważniejszych wyzwań i możliwości związanych z przyszłością pracy w kontekście europejskim.

Przed konferencją Komisarz M.Thyssen wskazała, że Europejski Filar Praw Socjalnych odgrywa istotna rolę w debacie nad przyszłością pracy. Podkreśliła, wysokie zapotrzebowanie na rozwiązania dotyczące społecznej uczciwości. W swym dzisiejszym wystąpieniu Komisarz Thyssen mówiła, iż jednym z istotnych elementów prac Komisji Europejskiej jest rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników, która ma zapewnić to, że pracownicy wykonujący tę samą pracę w tym samym miejscu otrzymają równe wynagrodzeniem. Bardzo istotnym elementem dalszych prac będzie także reforma przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Komisja Europejska podkreśla, że powyższe przepisy przynależą jednocześnie do istoty europejskiego modelu socjalnego. M.Thyssen podkreśliła również niezwykle ważną rolę Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który zdaniem Komisji Europejskiej, winien być swego rodzaju kompasem w dalszych pracach legislacyjnych oraz dyskusji o przyszłości pracy. Za istotne uznała ustalanie wysokich standardów pracy, analizę atypowych form pracy oraz kwestii samozatrudnienia. Jak się wydaje, jest potrzeba przedefiniowania tak istotnych pojęć jak „zatrudnienie” czy „samozatrudnienie”.

Przedstawiciel Prezydencji Słowackiej podkreślił, iż istotą prac obecnej prezydencji jest tworzenie warunków dla budowania i ochrony zasad godnej pracy. Z kolei Europejski Komitet Ekonomiczno-Społecznego wskazał, że jednym z wyzwań jest także praca pracowników wysoko mobilnych w transporcie i budownictwie.

Z pewnością konferencja jest niezwykle istotnym podsumowaniem obecnych tendencji legislacyjnych oraz zarysowaniem przyszłych, które od strony prawa pracy, przesądzą o ostatecznym kształcie europejskiego modelu socjalnego oraz sytuacji prawnej pracodawców.

Konferencja jest w toku: ZOBACZ NA ŻYWO

Pełna treść wystąpienia M.Thyssen z 15 listopada 2016 roku: LINK

O inicjatywie MOP „Future of Work”: LINK

Opracowała: Joanna Jasiewicz