2 sierpnia francuski Parlament przyjął ustawę w sprawie realizacji, w drodze rozporządzeń, działań na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego (Loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social). Reforma przewidywana ustawą będzie wprowadzana w życie przez najbliższe miesiące. Dlaczego ta informacja jest ważna dla transportu międzynarodowego?

Wskazana wyżej ustawa o wzmocnieniu dialogu społecznego, w art. 5 ust 2 przewiduje, że w warunkach, o których mowa w art. 38 Konstytucji oraz w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, rząd ma prawo podjąć, w drodze rozporządzeń, wszelkie kroki prawne w zakresie zmiany stosownych uregulowań w zakresie delegowania pracowników, w ramach ich dostosowania do specyfiki oraz ograniczeń pewnych kategorii pracowników transgranicznych, w szczególności w zakresie zobowiązań pracodawców.

To oznacza, że czekają nas zmiany w delegowaniu pracowników do Francji.

Po wyborach prezydenckich w maju br. i wyłonieniu nowego rządu francuskiego toczyły się we Francji intensywne rozmowy partnerów społecznych ze stroną rządową w przedmiocie nowego kształtu francuskiego prawa pracy. Ustawa o wzmocnieniu dialogu wchodząca w skład reformy zwanej Loi Travail 2 (Prawo Pracy 2) po pierwsze dotyczy sposobu reformowania prawa pracy (przez rozporządzenia), po wtóre obejmuje szeroki zakres tematyczny zmian od indywidualnego prawa pracy (np. umowy o pracę) po zbiorowe prawo pracy (np. zmiany w przedmiocie układów zbiorowych pracy). Jej elementem ma być także delegowanie.

Dzisiaj francuska strona rządowa, na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców, przedstawiła zarys treści nowych rozporządzeń, w duchu uzgodnionym z partnerami społecznymi. Pierwsze pięć rozporządzeń zostało publicznie przedstawionych. Będą one przedmiotem intensywnej debaty w ciągu pierwszych tygodni września.

Informacje ze spotkania z francuska Minister Pracy:

http://www.lemonde.fr/politique/live/2017/08/31/reforme-du-code-du-travail-suivez-en-direct-la-presentation-des-ordonnances-par-le-gouvernement_5178993_823448.html

Nagranie z konferencji prasowej:

https://www.facebook.com/EdouardPhilippePM/videos/vb.2109784355914899/2172435299649804/?type=3&theater

Projekty pierwszych rozporządzeń dotyczą m.in. kwestii odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, zmian w zakresie branżowych umów o pracę, telepracy, zmian w reprezentacji pracowników u pracodawców czy też innych kwestii związanych ze zbiorowym prawem pracy.

Dzisiaj nie ogłoszono jeszcze propozycji zmian w delegowaniu pracowników do Francji, które są w toku prac, podobnie jak przepisy dotyczące opłat za rejestrację pracowników w systemie informatycznym SIPSI (40 EUR za zaświadczenie o delegowaniu).

TLP, jak i pozostali członkowie Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu śledzą z uwagą wszelkie zmiany prawne, które mogą wpłynąć na sytuację prawną i ekonomiczną w branży transportu.

Na marginesie warto wspomnieć, iż dzisiaj tygodnik Le Point opublikował obszerny wywiad z Prezydentem Emmanuel Macron, pierwszy wywiad-rzeka od wyborów. Nie zabrakło w nim niestety ani akcentów polskich, ani kwestii delegowania pracowników. Macron zauważa bowiem, iż brak poparcia dla rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników jest, w jego ocenie, wyrazem braku solidarności europejskiej. Wywiad odbił się szerokim echem w sferach politycznych.

Le Point – zapowiedź wywiadu

http://www.lepoint.fr/politique/exclusif-emmanuel-macron-le-grand-entretien-30-08-2017-2153393_20.php

Opracowała:

Joanna Jasiewicz