Jako organizacja branżowa Transport i Logistyka Polska jest rzecznikiem interesów firm członkowskich i całego sektora. Jednak nasza działalność nie byłaby możliwa, ani efektywna gdyby nie wypracowana wokół TLP wartościowa społeczność osób zaangażowanych w kwestie transportowe, która na różnych polach wspiera nasze wysiłki na rzecz rozwiązywania wyzwań stojących przed branżą.

Na to grono składają się zarówno przedstawiciele administracji rządowej, ambasad, Parlamentarzyści, Europosłowie, a także reprezentanci mediów. Każdego roku staramy się wyróżnić i uhonorować tych, którzy wspierają nas i rozwój polskiego transportu w sposób szczególny. Z myślą o nich zrodziła się idea wyróżnienia „Skrzydła Transportu”, które przyznawane są corocznie podczas Konferencji Świątecznej TLP. Wśród wyróżnionych znajdują się osoby, których rola w przezwyciężaniu wyzwań z jakimi zmaga się transport jest nieoceniona. To dzięki ich działalności branża dostaje skrzydeł, którymi symbolicznie tego wieczoru chcemy ich uhonorować w kilku kategoriach – tłumaczył wręczający wyróżnienia Maciej Wroński Prezes TLP.

W tym roku to wyjątkowe wyróżnienie będące symbolem podziękowania branży za wsparcie zostało przyznane w kategorii „Polityk Roku” – Ministrowi Spraw Zagranicznych Panu Zbigniewowi Rau, za osobiste zaangażowanie Pana Ministra oraz aktywność kierowanego przez niego resortu w kwestiach związanych z legislacją unijną, jak i konsekwencjami wojny w Ukrainie. W imieniu Ministra statuetkę odebrał p. Bartosz Skwarczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Konsularnego w MSZ.

W kategorii „Dziennikarz Roku” nagrodzony został Marcin Bołtryk z redakcji Puls Biznesu. To dzięki między innymi jego działalności, opinia publiczna może otrzymywać rzetelne i obiektywne relacjonowane informacje na temat branży, jej sytuacji i wyzwań. Wielokrotnie na łamach dziennika podejmował ważne dla sektora tematy, a jego teksty stanowiły impuls do szerszej debaty w gronie decydentów.

Z kolei wyróżnienie w kategorii „Dziennikarz Branżowy Roku” przyznane zostało Jolancie Michasiewicz redaktor naczelnej Prawo Drogowe News, która od wielu lat współtworzy portal będący najbardziej rzetelnym źródłem eksperckiej wiedzy o przepisach ruchu drogowego i transportu, a także relacjonujący zmiany w nich zachodzące.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i w imieniu całej branży dziękujemy za ich determinację i okazywane wsparcie.

Beata Gorczyca
Dyrektor ds. Komunikacji

Transport i Logistyka Polska (TLP)