Transport i Logistyka Polska uczestniczy pracach nad unijnym projektem „SODIAL MP”, którego głównym koordynatorem jest Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF). W ramach tego projektu w dniach 2-3 marca odbyło się w Paryżu seminarium poświęcone tematowi: „Analiza ewolucji rozporządzenia i jego wdrożenia w następstwie pakietu mobilności”, w którym wzięli udział przedstawiciele 5 państw (Hiszpania, Francja, Niemcy, Polska i Włochy) reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców. Ze strony polskiej były to: NSZZ „Solidarność” (Sławomir Adamczyk) oraz Związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” (Maciej Wroński i Artur Kalisiak).

Podczas pierwszego dnia seminarium jego uczestnicy mieli możliwość oceny unijnych regulacji. I tu podczas szeregu emocjonalnych wystąpień okazało się, że Pakiet Mobilności nie zadowolił nikogo. Ani przedstawicieli związków zawodowych ani pracodawców. W ocenie przedstawicieli pracowników z państw zachodnich Pakiet Mobilności nie przeciwdziała skutecznie „dumpingowi socjalnemu” i „nieuczciwej konkurencji” ze strony transportu polskiego i litewskiego. Z kolei w ocenie TLP unijne przepisy nie rozwiązały żadnego z realnych problemów kierowców, a jedynie stawiają nieuzasadnione bariery administracyjne, pogarszające konkurencyjność przewoźników z tzw. państw peryferyjnych.

Maciej Wroński, prezes Transport i Logistyka Polska podczas przemówienia.

Ta krytyczna ocenia dokonywana z różnych pozycji świadczy o tym, że wdrożone rozwiązania zawarte w Pakiecie były faktycznie kompromisem. Ten zawsze ma to do siebie, że strony, mające odmienne cele i oczekiwania, nie mogą być zadowolone w 100% z ostatecznego rezultatu.

Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że w wielu tematach pracodawcy i pracownicy, przedstawiciele zachodu i wschodu mieli podobne poglądy. I tak zarówno NSZZ „Solidarność”, jak i TLP, w swoich wystąpieniach zgodnie stwierdziły, że Pakiet w żaden sposób nie poprawił warunków socjalnych kierowców podczas odpoczynku. Winna temu jest niewystarczająca i zła infrastruktura parkingowa, za którą odpowiadają władze poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wspólnie poruszyliśmy także temat warunków panujących w miejscach rozładunku i załadunku. Są one – w naszej wspólnej ocenie – w wielu przypadkach niewłaściwe, co potwierdza raport Fundacji Truckers Life z lutego br. nt. „Warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i w Europie”.

Drugi dzień poświęcony był warsztatom w podgrupach. Polscy przedstawiciele pracowników i pracodawców pracowali razem z przedstawicielami niemieckich organizacji. I tu, ku zdziwieniu wszystkich, okazało się, że mamy z Niemcami zbliżone poglądy na wdrożenie przepisów Pakietu Mobilności, a sytuacja w niemieckim transporcie nie odbiega w znaczący sposób od sytuacji w polskiej branży transportowej. Podczas warsztatów oraz w kuluarach konferencji, TLP szukało sojuszników dla inicjatywy, mającej na celu uregulowanie w prawie unijnym przewozów pasażerskich wykonywanych busami (tj. pojazdami o liczbie miejsc od 7 do 9). Temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony przedstawicieli przewoźników, ale także ze strony związkowej.