Sprawdź, jak odzyskasz pieniądze za kary ws. 11,5 tony. Radca prawny TLP podpowiada co zrobić

Sprawdź, jak odzyskasz pieniądze za kary ws. 11,5 tony. Radca prawny TLP podpowiada co zrobić

11 stycznia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o drogach publicznych, dotycząca m.in. pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. A to oznacza, że wkrótce przewoźnicy drogowi będą mogli zacząć składać wnioski o wznowienie postępowań w sprawach, w których nałożono na nich kary pieniężne za brak zezwoleń na przewóz po określonych drogach w Polsce.

Przypomnijmy – do tej pory ciężarówki o nacisku do 11,5 t, aby jeździć po większości dróg publicznych, musiały mieć wykupione stosowne zezwolenia. Wymóg ten został zaskarżony i w marcu 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał go za niezgodny z prawem unijnym (dokładnie – z dyrektywą 96/53/WE). Polska musiała więc zmienić przepisy prawne, co też się stało – pod koniec grudnia 2020 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy, zaś w ubiegłym tygodniu została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.

A to oznacza, że m.in. przewoźnicy drogowi mogą powalczyć o zwrot pieniędzy za kary, które musieli zapłacić za brak ww. zezwoleń, o co kilku pytało w mailach wysyłanych do Trans.INFO.

Trzeba złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Żaden organ nie zajmie się tym z urzędu, a jedynie na żądanie przewoźnika – zaznacza Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny w Związku Pracodawców Transport Logistyka Polska.

14 dni po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw (do czego doszło, przypomnijmy, 11 stycznia 2021 r.), wchodzą w życie m.in. te przepisy ustawy, które dotyczą wznowienia postępowania.

Wniosek o jego wznowienie może złożyć każdy przewoźnik, który realizował transport od 1 stycznia 2011 r., niezależnie od trasy, miejsca załadunku lub rozładunku.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek trzeba złożyć do organu pierwszej instancji, który wydał decyzję o nałożeniu kary.

A więc np. do organu jednostki samorządu terytorialnego zarządzającego drogą, a jeżeli karę nałożyła Inspekcja Transportu Drogowego, to do odpowiedniego wojewódzkiego inspektora. Jeżeli zaś decyzja podlegała ocenie sądu administracyjnego, to wówczas trzeba złożyć skargę o wznowienie postępowania do tego sądu, który ostatnio orzekał w sprawie nałożenia kary (tj. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego albo do Naczelnego Sądu Administracyjnego) – radzi radca prawny TLP Małgorzata Wieleba-Walicka.

We wniosku trzeba wskazać organ, który wydał decyzję, jak również datę i numer decyzji oraz podać dane firmy, która ubiega się o wznowienie postępowania. Wniosek warto umotywować, odnosząc się do nowelizacji ustawy i do wyroku TSUE. W przypadku skargi do sądu administracyjnego, trzeba wskazać identyczne dane, odnosząc je do wydanego w sprawie orzeczenia tego sądu.

Oficjalnego, dokładnego wzoru wniosku ani skargi nie ma w przepisach prawnych.

Dokumenty te może sporządzić każdy przedsiębiorca, jednak profesjonalni pełnomocnicy, dysponując już podobnymi dokumentami, mogą skutecznie wspomóc i doradzić przewoźnikom w takich sprawach. Jedynie skarga składana do NSA wymaga obligatoryjnego sporządzenia przez ww. pełnomocników – wskazuje mec. Wieleba-Walicka.

Dodaje przy tym, że choć ustawa tego nie wymaga, to do składanego wniosku warto załączyć dokumenty dotyczące wydanej przez organy decyzji lub wydanego przez sąd orzeczenia oraz dowód wpłaty pieniędzy na poczet kary.

 

Cały artykuł dostępny na Trans.INFO

 

Autor: Dorota Ziemkowska
Dziennikarz Trans.info

 

Translate »