Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zajął krytyczne stanowisko wobec decyzji Komisji Europejskiej w sprawie MiLog. Naszym zdaniem ma ona charakter polityczny, a nie prawny. Akceptacja rozwiązań niemieckich dla kabotażu pokazuje, iż mamy do czynienia z faktycznym podziałem Unii Europejskiej. Komisja Europejska preferuje interesy najsilniejszych gospodarczo członków wspólnoty, przywracając granice wobec nowych państw Unii Europejskiej.
Stanowisko TLP: Stanowisko TLP 19_05_2015
Raport TLP w sprawie kabotażu – synteza: Raport_Kabotaż