Transport i Logistyka Polska zwróciła się do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o udzielenie wsparcia dla polskiego transportu drogowego w krytycznym dla tej branży momencie, jakim jest wejście w życie z dniem 2 lutego 2022 r. drugiej części „Pakietu mobilności”. Pakiet oraz wymuszone tym Pakietem polskie zmiany zasad wynagradzania kierowców oznaczają skokowy wzrost kosztów pracy od 20 do 40% (w zależności od rodzaju wykonywanych przewozów oraz dotychczasowej organizacji pracy, w tym wysokości wynagrodzenia i sposobu jego rozliczania). Dodatkowo Pakiet mobilności zawiera szereg rozwiązań tworzących dyskryminacyjne bariery dla przewoźników z tzw. państw peryferyjnych Unii Europejskiej, do których należą także polskie firmy transportowe.

Dlatego też tLP proponuje, aby na unijny Pakiet Mobilności, nasz Rząd odpowiedział Pakietem dla polskiego transportu drogowego. Takie wsparcie pozwoliłoby zminimalizować negatywne skutki nowych regulacji oraz pozwolić na stopniowe dostosowanie polskich firm transportowych do nowej sytuacji.

Zdaniem TLP Pakiet powinien zawierać 7 rozwiązań. Są to:

Zmniejszenie składki na ubezpieczenia społeczne o 1000 PLN miesięcznie przez okres jednego roku

Abolicja w zakresie uiszczania danin publicznych za okres pierwszych 3 miesięcy po wprowadzeniu nowych zasad wynagradzania

Wprowadzenie do celów rozliczeń z ZUSi KAS ujednoliconej stawki diety zagranicznej na poziomie 60  EUR

Podwyższenie wysokości diet i ryczałtów za nocleg odpowiednio 80 i 120 złotych w podróży służbowej kierowców wykonujących krajowy transport drogowy

Wprowadzenie mechanizmów ograniczających nieuprawnione wykorzystywanie zwolnień lekarskich

Stworzenie funduszu aktywizacji zawodowej w transporcie drogowym

Wsparcie polskiego transportu drogowego w dostosowaniu się do wyzwań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych

Wystąpienie TLP do Premiera i Ministra zawierające szczegóły w zakresie postulowanych 7 rozwiązań znajdziecie tu: link do pisma TLP