Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” wniósł w dniu 12 stycznia br. do Komisji Europejskiej formalną skargę przeciwko Austrii  w sprawie austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn-und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz – LSD BG NR: GP XXV RV 1111 AB 1133 S.128. BR: AB 9590 S.854) w zakresie w jakim ta ustawa ma zastosowanie do sektora transportu międzynarodowego.

Jednocześnie wnieśliśmy wniosek o podjęcie przez Komisję Europejską niezwłocznych czynności wyjaśniających oraz dążących do wyeliminowania zaskarżonych przepisów z obrotu prawnego, jak również do momentu rozstrzygnięcia niniejszej skargi o zawieszenia stosowania austriackich przepisów.

W skardze wśród wielu innych zarzutów TLP wskazała, że wymuszane zaskarżoną ustawą kwestie organizacyjne w praktyce będą uniemożliwiać realizowanie znacznej części przewozów, a z pewnością będą stanowić barierę uniemożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie międzynarodowego transportu drogowego w szczególności przez firmy rodzinne oraz mikro i małych przedsiębiorców.