Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów wywołał w Polsce dyskusję nt. płacy kierowców. Związek zawodowy chce, by kierowcy zarabiali 5 tys. zł brutto plus diety. Pracodawcy mówią, że ich na to nie stać. Rząd do sprawy jeszcze się nie odniósł. Brak porozumienia może mieć poważne konsekwencje dla krajowego sektora transportu. Czy zwycięży zdrowy rozsądek?

W listopadzie ub. roku Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie pracodawców, którym groziły wielotysięczne odszkodowania na rzecz kierowców za zaległe ryczałty. Ale w uzasadnieniu wyroku Trybunał przyznał, że kwestia wynagrodzenia kierowców wymaga nowych regulacji. Chodzi o to, że sytuacja, w której większość kierowców dostaje minimalne wynagrodzenie “ozusowane”, a resztę w postaci diet – nie powinna mieć miejsca. Tym samym sędziowie niejako nakazali środowisku transportowemu uregulować tę sprawę.

Cały materiał: https://transplace.eu/