Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dzisiaj kolejne istotne orzeczenie dotyczące zaświadczeń A1 . Trybunał po raz kolejny przypomniał, że wydane zaświadczenie A1 wiąże instytucje oraz sądy państwa przyjmującego dopóki nie zostanie oficjalnie wycofane albo unieważnione przez organ, który je wydał. To odpowiedź na wątpliwości sądu austriackiego, który badał zasadność wydanych zaświadczeń A1 pracownikom delegowanym z Węgier.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Trybunału, nawet Komisja Administracyjna, która prowadzi mediacje między instytucjami państw członkowskich w zakresie zasadności wydanego zaświadczenia A1, ma jedynie kompetencje opiniodawcze. Nie unieważnia ona wydanych dokumentów. Ważne stwierdzenia padają w kwestii zastępowania pracowników.

Trybunał podkreślił, że w przypadku gdy pracownik delegowany przez pracodawcę do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim zostaje zastąpiony innym pracownikiem delegowanym przez innego pracodawcę, ten ostatni pracownik nie może nadal podlegać ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym pracodawca normalnie prowadzi swoją działalność. W ramach ogólnej zasady pracownik podlega bowiem systemowi zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego, w którym pracuje, w szczególności po to, aby jak najbardziej skutecznie zagwarantować równość traktowania wszystkich osób pracujących na terytorium tego państwa członkowskiego.

Jak to orzeczenie wpłynie na realizację usług transportowych – najbliższe miesiące pokażą.

Komunikat prasowy TSUE

Opracowanie: Joanna Jasiewicz