Nie można pozwolić na wyeliminowanie sektora transportu międzynarodowego z innych państw członkowskich” – wskazał Minister Andrzej Adamczyk w trakcie dzisiejszego, przednegocjacyjnego spotkania.

8 stycznia br. odbyło się w Ministerstwie Infrastruktry spotkanie dotyczące postępów prac nad Pakietem Mobilności. Przedstawiciele Ministerstwa zreferowali stan prac tj. podejście ogólne przyjęte przez Radę UE w grudniu 2018 roku,  jak i nowe stanowisko europosłów – sprawozdawców z Parlamentu Europejskiego przed głosowaniami w Komisji ds. Transportu i Turystyki 10 stycznia 2019 roku.

Ministerstwo wskazało, że Polska aktywnie lobbowała za wykluczeniem najbardziej szkodliwych dla Polski rozwiązań prawnych w Pakiecie Mobilności. W trakcie spotkania Maciej Wroński Prezes TLP zreferował stanowisko organizacji w sprawie propozycji mających być przedmiotem obrad w Parlamencie Europejskim.

Przyjęcie propozycji posła Ertuga uniemożliwi nam świadczenie usług na rynku Europejskim – skomentował jedno z trzech sprawozdań Prezes Wroński.  – Operacje transportowe typu crosstrade będą faktycznie zakazane, a sankcją za ich wykonywanie ma być zabranie przewoźnikowi zezwolenia i licencji wspólnotowej.

Minister Adamczyk otrzymał kopie pisemnego stanowiska TLP, które zostało przekazane wczoraj europarlamentarzystom – członkom Komisji Transportu i Turystyki.

Niezależnie od dzisiejszego spotkania, TLP wspiera aktywnie protest przewoźników w Brukseli w dniu 10 stycznia oraz deklarację uczestników, zorganizowany przez siostrzaną organizację TLP z Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu –  Związek Międzynarodowych Prewoźników Drogowych SME Bułgaria. W proteście będą uczestniczyć nasi przedstawiciele.

Z kolei Ministerstwo, w ramach akcji dyplomatycznych, zapowiada w dniu jutrzejszym cykl spotkań Ministra Admczyka w Brukseli  z Ministrami Transportu Bułgarii, Węgier, Litwy. Spotkania odbęda się między innymi z Komisarz UE ds Transportu V. Bulc, jak i europosłami Karimą Delli oraz sprawozdawcami najważniejszych raportów do Pakietu Mobilności.

Branża oczekuje konkretnych, funkcjonalnych rozwiązań, lecz nie tych, które zamykają funkcjonowanie wspólnego rynku UE.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz