Konferencja odbyła się w Zabrzu dnia 02.03.2017 r.