Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował nas, że zgodnie z decyzją 2020/2252 Rady UE  z dn. 29.12.2020r. zezwalającą na podpisanie umowy o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i jej tymczasowe stosowanie od 1 stycznia 2021 r. wszystkie formularze i dokumenty wydane przed wejściem w życie protokołu zachowują swoją ważność.

Oznacza to, że karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) zachowują swoją ważność i nie należy składać dodatkowych wniosków ani oświadczeń i nadal można korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w Zjednoczonym Królestwie na dotychczasowych zasadach. Świadczenia zostaną im udzielone w razie nagłego zachorowania, wypadku, zaostrzenia objawów choroby przewlekłej itp. EKUZ należy okazać bezpośrednio brytyjskiemu świadczeniodawcy.

Link z informacją dotyczącą prawa do korzystania z opieki zdrowotnej w Zjednoczonym Królestwie po 1 stycznia 2021r.: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/brexit/

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik, PhD
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP