Rada Unii Europejskiej zatwierdziła skoordynowane podejście do ograniczeń w swobodnym przepływie osób w związku z pandemią COVID-19. Po marcowym chaosie na granicach, skoordynowana polityka ma nie tylko służyć celom zdrowotnym, ale i zapobiegać zatorom na granicach oraz dezinformacji.

Rekomendacje państw członkowskich jasno precyzują jakie ograniczenia mogą być wprowadzane w ramach przemieszczania się w UE w strefach zachorowań. Strefy – szara, zielona, pomarańczowa oraz czerwona, gdzie jest najwięcej zachorowań – będą ogłaszane cotygodniowo. Przy przemieszczaniu się ze stref będzie istniała możliwość nakładania obowiązku odbycia kwarantanny lub przeprowadzenia testu na COVID-19.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, państwa członkowskie uzgodniły, że nie będą wprowadzały żadnych ograniczeń, takich jak kwarantanna czy obowiązkowe testy, wobec podróżnych przybywających z regionów „zielonych”. Natomiast przybywając z regionu „pomarańczowego” lub „czerwonego”, podróżujący mogą spodziewać się nałożenia środków ograniczających. Zgodnie z zaleceniem państwa członkowskie powinny wprowadzić rozróżnienie między strefą „pomarańczową” i „czerwoną”. Aktualny status oraz ograniczenia będą znajdowały się na stronie Re-open EU: https://reopen.europa.eu/en.

Kwarantanna nie będzie stosowana w stosunku do pracowników sektora transportu lub dostawców usług transportowych. Dotyczy to kierowców pojazdów towarowych, którzy przewożą towary do użytku na danym terytorium, jak również tych, którzy przemieszczają się tranzytem, jeśli pełnią niezbędną funkcję lub realizują niezbędną potrzebę.

Do innych kategorii osób zwolnionych z kwarantanny – jeśli pełnią niezbędną funkcję lub realizują niezbędną potrzebę – zaliczamy następujące grupy:

– pracownicy lub osoby samozatrudnione, którzy wykonują zawody o krytycznym znaczeniu, w tym pracownicy służby zdrowia, pracownicy przygraniczni i delegowani, a także pracownicy sezonowi, o których mowa w wytycznych Komisji;

  • pacjenci podróżujący z istotnych względów medycznych;
  • uczniowie, studenci i stażyści, którzy codziennie przekraczają granicę;
  • osoby podróżujące z nadrzędnych względów rodzinnych lub zawodowych;
  • dyplomaci, pracownicy organizacji międzynarodowych oraz osoby zaproszone przez organizacje międzynarodowe, których obecność fizyczna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tych organizacji, personel wojskowy i funkcjonariusze policji oraz pracownicy pomocy humanitarnej i personel zajmujący się ochroną ludności w ramach pełnionych przez nich funkcji;
  • pasażerowie tranzytowi;
  • marynarze;
  • dziennikarze – w ramach wykonywania swoich obowiązków.

 

Opracowała:
Joanna Jasiewicz
Adwokat/Pełnomocnik Zarządu TLP