Rząd planuje duże zmiany w systemie opłat za przejazdy po drogach publicznych. System e-TOLL, który od 1 lipca br. ma zastąpić znany system ViaTOLL budzi liczne kontrowersje. Przez ostatnie dwa tygodnie intensywnie działaliśmy na rzecz jego ucywilizowania.

Projektem ustaw wprowadzających nowy system zajmowała się w dniu 14 kwietnia sejmowa Komisja Infrastruktury. Uczestniczący w niej Prezes TLP Maciej Wroński przedstawił postulaty branży dotyczącego systemu e-TOLL. Przede wszystkim nie możemy się zgodzić na przerzucenie kosztów i ryzyka związanego z funkcjonowaniem nowego systemu na użytkowników dróg.

Wśród postulatów znalazły się również propozycje:

  • odsunięcia terminu wejścia w życie nowego systemu o okres 6 miesięcy, co pozwoliłoby przygotować wszystkie rozwiązania techniczne służące naliczaniu myta,
  • odstąpienie od nałożenia kar za naruszenia związane z nieuiszczeniem opłat w przypadku uzupełnienia płatności.

Poniżej publikujemy pełny zapis wypowiedzi Prezesa TLP.

Choć w Komisji Infrastruktury nie udało się wprowadzić zasadniczych zmian do projektu, nie składamy broni i będziemy dalej walczyć zarówno w Sejmie, jak i Senacie. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych działaniach w tej sprawie.

 

Opracowała:
Beata Gorczyca