01 stycznia 2020 r. wchodzi w życie zakaz jazdy przez Tyrol w Austrii dla pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony z silnikami klasy Euro 6, które zostały dopuszczone do ruchu przed 31.08.2018 r., przewożących materiały objęte sektoralnym zakazem jazdy.

Dodatkowo, na listę materiałów objętych sektoralnym zakazem jazdy zostały naniesione dalsze produkty, których nie będzie można już od stycznia 2020r. przewozić ciężarówkami przez Tyrol tj.: papier, papa, wyroby z olejów mineralnych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.tirol.gv.at/en/environment/vehicle-prohibitions-in-accordance-with-the-ig-l/

W związku z tym, że region Tyrolu dość radykalnie ogranicza przejazd pojazdów ciężarowych, ale i też osobowych przez największy europejski węzeł komunikacyjny z południa na północ i z powrotem Przełęczą Brennerską, przy niestety niewielu alternatywach, TLP wystąpiło do Ministra Infrastruktury i Europejskiego Komisarza ds. Transportu z prośbą o interwencję.

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik