Zawieszenie ustawy o płacy minimalnej byłoby korzystne także dla Niemiec

Zawieszenie ustawy o płacy minimalnej byłoby korzystne także dla Niemiec

– W świetle prawa unijnego MiLoG w obecnym brzmieniu w żadnym wypadku się nie utrzyma. Konsekwencje stwierdzenia przez KE lub później TSUE naruszenia przez ustawę krajową reguł rynku wewnętrznego są bardzo daleko idące. Począwszy od nałożenia kary grzywny, do możliwości kierowania roszczeń odszkodowawczych przez podmioty gospodarcze, które poniosły straty spowodowane naruszeniem – mówi prof. Barcz.

Więcej: Gazeta Prawna 5 sierpnia 2015 r.

Translate »