Po długim okresie pandemii wracamy do tradycyjnych czerwcowych spotkań w ramach Zgromadzenia Ogólnego TLP. Obok podsumowania aktywności w 2021 roku, rozmowy na temat naszych przyszłych działań, merytorycznej dyskusji o sytuacji branży oraz wyborów nowych władz, spotkanie TLP pozwoliło nam spędzić czas w gronie serdecznych znajomych tworzących organizację. W tym roku gościliśmy w Józefowie pod Warszawą.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania w gronie TLP nowych członków, którzy dołączyli do nas od czasu ostatniego spotkanie, które miało miejsce we wrześniu 2021 roku. Są to firmy: Marathon International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. , FF Fracht sp. z o.o., Citronex Trans Logistics S.A., Ambro Logistics sp. z o.o., VSA Transport sp. z o.o., Rohlig Suus Logistics S.A., Transics International BV. Każda kolejna firma dołączająca do naszej organizacji to sygnał, że branża docenia działania podejmowane przez TLP na rzecz ochrony jej interesów.

Podczas pierwszej części, po formalnym stwierdzeniu quorum Prezes TLP Maciej Wroński oraz Przewodniczący Rady TLP Piotr Rutkowski przedstawili sprawozdanie z działalności organizacji oraz sprawozdanie finansowe. Podjęto szereg uchwał, w tym uchwałę ws. udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi za rok 2021, a także zdecydowano jednogłośnie o powierzeniu funkcji Prezesa TLP po raz kolejny Maciejowi Wrońskiemu.

Członkowie zdecydowali również powołać nową Rade TLP w której skład wchodzą:

Piotr Rutkowski

Kinga Przytocka-Krupa

Ireneusz Frankowski

Rafał Kwiecień

Piotr Magdziak

Gerard Reijers

Paweł Rymarowicz

Decyzją Rady funkcję jej Przewodniczącego objął Piotr Rutkowski. Pragniemy w tym miejscu podziękować dotychczasowym członkom Rady TLP, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu dawali impuls do rozwoju organizacji, a także wspierali Zarząd swoją ekspercką wiedzą. Nowym członkom Rady składamy serdeczne gratulacje!

Część oficjalną spotkania zakończyło wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Transportu RP”. W imieniu pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury odznaki wręczyła pani Olga Tworek Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.

Wyróżnienie odebrali:

Ireneusz Frankowski (Miratrans Transport sp. z o.o.)

Piotr Magdziak (Magtrans sp. z o.o.)

Agnieszka Wierzbowska (Targor Truck sp. z o.o.)

Karol Zaborowski (Konig Freight Logistics sp. z o.o.)

Odznaczenie to przyznaje Minister Infrastruktury osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju branży transportowej w Polsce. Gratulujemy i dziękujemy wyróżnionym za wkład jaki wnoszą w naszą branżę swoją codzienną pracą, a także w rozwój naszej organizacji.

Nieodłącznym elementem naszych spotkań są długie rozmowy w mniej formalnej atmosferze. Tak było również i tym razem, bo nie brakowało tematów branżowych, ekonomicznych i tych całkiem prozaicznych. Wyjątkowemu wieczorowi towarzyszyła niezwykła, magiczna oprawa o którą zadbał finalista „Mam Talent” – Iluzjonista Piotr Denisiuk.

Poniżej znajduje się fotorelacja z wydarzenia.