Od 1 stycznia 2018 roku ulega zmianie wysokość minimalnej stawki godzinowej we Francji (stawka dot. krajowej płacy minimalnej – SMIC). Stawka minimalna godzinowa (brutto) wynagrodzenia zwiększy się o 1,24% do kwoty 9,88 EUR brutto. W roku 2017 kwota ta wynosiła 9,76 EUR/h brutto.

Zmiana ta może mieć wpływ na stawkę godzinową minimalną wynagrodzenia, stosowaną w transporcie międzynarodowym. Wynika to z tzw. „zasady korzystności”. Zgodnie z tą zasadą minimalna kwota godzinowa z układu zbiorowego pracy nie powinna być niższa niż stawka krajowa. W praktyce może to dotyczyć pracowników przypisanych do grup o współczynniku 120M, 128M, 138M (z układu zbiorowego pracy) przy stażu do 2 lat.

Link: http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-smic-augmentera-de-1-24-au-1er-janvier-2018-376474https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12256

Opracowanie: Joanna Karkoszka (Avocat au Barreau de Paris, GIDE LOYRETTE NOUEL) & Joanna Jasiewicz