ZWIĄZKI ZAWODOWE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ O KONIECZNOŚCI PODWYŻKI PŁAC. CZY BĘDZIE EUROPEJSKA PŁACA MINIMALNA?

ZWIĄZKI ZAWODOWE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ O KONIECZNOŚCI PODWYŻKI PŁAC. CZY BĘDZIE EUROPEJSKA PŁACA MINIMALNA?

Uczciwe płace, podwyżki, dumping socjalny – to główne tematy spotkania liderów związków zawodowych z państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 10-11 maja br. w Budapeszcie. Z polskiej strony w spotkaniu uczestniczył związek zawodowy NSZZ Solidarność, Forum Związków zawodowych oraz OPZZ. Związki zawodowe rozważają europejską płace minimalna oraz popierają zaproponowany przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) Sojusz na rzecz Konwergencji i Wzrostu Płac w UE.

Związki zawodowe, dyskutując o lokalnych rynkach pracy, płacach oraz wysokości dochodów wskazały, że niezbędne jest podjęcie konkretnych działań, by zlikwidować różnice płacowe między państwami członkowskimi Europy Wschodniej i Zachodniej.  Podkreśliły znaczenie konwergencji w zakresie standardu życia oraz konieczności zwalczania dumpingu socjalnego. Związki zawodowe upatrują realizację swoich postulatów w ramach wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Deklaracja ustanawiająca Filar, w punkcie 6 wskazuje, iż pracownicy mają prawo do uczciwych płac zapewniających godne życie. Uczciwe płace to, w ocenie związków zawodowych, wprowadzenie poziomu minimalnego wynagrodzenia za płacę w wysokości co najmniej 50-60% przeciętnego wynagrodzenia w danej gospodarce narodowej.

Związki zawodowe nie wykluczają także postulowania wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej lub chociaż europejskich standardów co do wysokości płacy, celem ujednolicana płac w UE oraz zwalczania dumpingu socjalnego.  Związki zawodowe z Grupy Wyszehradzkiej silnie akcentują konieczność prowadzenia efektywnych negocjacji zbiorowych z partnerami społecznymi.

Powyższe rozważania nabierają szczególnego znaczenia w Polsce w związku z dorocznymi negocjacjami minimalnego wynagrodzenia za pracę. Postuluje się by w 2019 roku była ona ukształtowana w wysokości co najmniej 2217 zł.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

 

źródło fot. kipwa.pl

 

Translate »