Po porażce kampanii społecznej „Fair Transport”, która toczyła się na terenie całej Europy od ponad roku, europejskie związki zawodowe (ETF) nie składają broni.

Związki zawodowe rozpoczynają kampanię „Szacunek dla Płacy Minimalnej” („Respect for Minimum Wage”). Kampania ma przybliżyć kwestię – jak twierdzą związki zawodowe – dyskryminacji płacowej w sektorze transportu międzynarodowego. Związki zawodowe silnie akcentują bowiem kwestię różnic płacowych w wynagrodzeniu kierowców w poszczególnych państwach członkowskich UE (http://www.etf-europe.org/etf-4005.cfm).

Jednym z istotnych elementów kampanii związków zawodowych jest skierowanie listu do Komisarz UE ds. Transportu Violetty Bulc, którego treść załączamy.

TREŚĆ LISTU

Związki zawodowe domagają się pilnej interwencji Komisji Europejskiej. W liście czytamy, iż ETF wnosi o uwzględnienie przez Komisję Europejską konkretnych propozycji związków zawodowych w ramach tzw. pakietu drogowego, które koncentrują się na prawie właściwym dla umów o pracę, zmianach w kabotażu oraz eliminacji tzw. „spółek-skrzynek pocztowych”.  Związki zawodowe podkreślają także wkład Parlamentu Europejskiego w zwalczanie dumpingu społecznego w postaci raportu „Dumping Socjalny w UE” (G.Balas) przyjętego 14 września 2016 roku. Z pewnością działania związków zawodowych spotkają się z szerokim odzewem organizacji pracodawców.

Zdaniem TLP realizacja postulatów ETF oznacza likwidację kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w polskich firmach transportowych. Pod szczytnymi hasłami obrony praw socjalnych trwa bezwzględna walka o odzyskanie rynku międzynarodowych przewozów drogowych przez zachodnich przewoźników.