Informacje branżowe

czym-jest-branza-tlp

CZYM JEST BRANŻA TSL

Polska branża transportowa, na rzecz, której działamy, w ciągu ostatnich lat z mało znaczącej stała się wiodącą w Europie.

 

Transport pozwala urzeczywistnić 3 z 4 swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, jest kluczowy dla kształtowania wzrostu gospodarczego oraz rywalizacji na rynku globalnym. Koszt usług transportowych wpływa na wymianę towarową i konkurencyjność unijnej gospodarki.

 

W Polsce 6,6% PKB jest generowane przez transport, sektor zatrudnia bezpośrednio i pośrednio ok. 1 mln osób, obsługując 15% pracy przewozowej w Unii Europejskiej.

Eksport usług transportowych w 2015 r. wyniósł 10,6 mld euro. Polskie firmy transportowe inwestują w nowoczesny bezpieczny i ekologiczny tabor – pojazdy wymieniane są średnio co 2-5 lat, stale zwiększając w nich udział tych o najwyższej klasie ekologiczności – euro 5 i euro 6.

 

Polska branża transportu, spedycji i logistyki boryka się jednak z wieloma problemami, które stawiają na jej drodze urzędnicy, czy inne kraje. Transport i Logistyka Polska stara się znaleźć i wdrażać najlepsze z możliwych rozwiązań, aby przeszkody te pokonać i ułatwić branży dalszy rozwój

co-robimy-dla-branzy-ico

CO ROBIMY DLA BRANŻY

Transport i Logistyka Polska ma za zadanie ochronę, promowanie i reprezentowanie wspólnych ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego.

W praktyce, Transport i Logistyka Polska, robi znacznie więcej. Dużą wagę przykładamy do działań na rzecz naszych członków, wspomagając ich w zakresie doradztwa, zapewnienia im poprzez organizowane szkolenia odpowiedniej wiedzy o aktualnej sytuacji prawnej czy wydarzeń w branży istotnych z punktu widzenia pracodawcy i pracownika branży TSL.

Jednak doradztwo i wsparcie to nie wszystko – TLP aktywnie uczestniczy w tworzeniu rzeczywistości prawnej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Rozwiązujemy problemy, jakie stają na drodze transportu i tworzymy przyjazne warunki do rozwoju rodzimych przedsiębiorstw. Opiniujemy propozycje nowych i nowelizowanych przepisów, uczestniczymy w posiedzeniach sejmowych komisji dotyczących spraw związanych z szeroko pojętym transportem, jesteśmy jednym z głównych przedstawicieli branży TSL, do której urzędnicy wysokiej rangi kierują swoje zapytania, wątpliwości czy prośby o opinię. Realizujemy również kampanie społeczne wspierające zarówno pracodawców w transporcie, jak i ich pracowników.

co-ty-mozesz-zrobic-dla-branzy-ico

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA BRANŻY?

Polska branża transportu potrzebuje wsparcia, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego. Im więcej osób oraz firm transportowych będzie zaangażowanych w naszą działalność, tym łatwiej będzie nam tworzyć realia, w których polska branża TSL będzie kontynuowała dynamiczny rozwój, stając się liderem w UE.

Działamy w sposób profesjonalny – wykonawcami naszych raportów i projektów są najlepsi specjaliści w branży. Jest to dla nas znaczne obciążenie finansowe, którego nie bylibyśmy w stanie się podjąć, gdyby nie nasi członkowie.

Wspierając nas, inwestujesz w swoją przyszłość. Lepszą przyszłość na europejskim rynku. Zyskujesz pewność, że Twoje interesy są interesami TLP i że właśnie one będą dla nas najważniejsze. W końcu działamy w myśl zasady „W jedności siła!”.

PRZESZKODY NA DRODZE TRANSPORTU

1. Siłą polskich firm transportowych są ludzie – świetnie wyszkolona i wykwalifikowana kadra. Jednak na rynku zaczyna brakować kierowców, pomimo stale podnoszonych uposażeń i stosowanych przez firmy zachęt do pozostania w zawodzie.
Transport i Logistyka Polska wspiera placówki oświatowe w tworzeniu kierunku kształcenia „kierowca mechanik” oraz propagowaniu wśród młodzieży tego zawodu. Zleciliśmy również stworzenie raportu o stanie rynku pracy kierowców, którego wykonawcą jest PwC. Raport daje rekomendacje konkretnych działań na kolejne lata dzięki czemu możemy podejmować kroki zmierzające ku polepszeniu sytuacji w sektorze.

2. Niektóre państwa członkowskie wprowadzają wewnętrzne regulacje prawne, które skutecznie ograniczają lub całkowicie uniemożliwiają nam wstęp na tamtejsze rynki, takie jak przepisy o płacy minimalnej niemieckiego MiLoG, czy francuskiego Loi Macron. Również na poziomie Unii Europejskiej wprowadzane przepisy niejednokrotnie godzą w interesy branży TSL. Zlecony przez TLP i wykonany przez Deloitte raport dotyczący wpływu ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce rzucił światło na spodziewane konsekwencje wprowadzania tego typu przepisów przez państwa członkowskie UE

Transport i Logistyka Polska skutecznie, zwraca uwagę mediów i rządzących na problemy, z jakimi muszą borykać się polskie przedsiębiorstwa transportowe w związku z polskimi i zagranicznymi realiami prawnymi. Opiniujemy ustawy i przedstawiamy propozycje rozwiązań, które niejednokrotnie są wprowadzane przez Rząd do polskiego prawodawstwa. Prowadzimy kampanie społeczne, skutecznie zwracając uwagę opinii publicznej na dane zagadnienie. Jesteśmy w stałym kontakcie z najwyższymi urzędnikami w kraju i w UE, aby stale trzymać rękę na pulsie, a w razie potrzeby reagować szybko i skutecznie.

3. Polskie przepisy i regulacje prawne również nie zawsze sprzyjają przewoźnikom. Transport i Logistyka Polska interweniuje w zakresie wprowadzanego prawodawstwa i wymogów w poszczególnych instytucjach, czy organizacjach, jak również apelując do rządzących, uczestnicząc w spotkaniach, wspierając konkretne działania zarówno pod względem merytorycznym, organizacyjnym, jak i marketingowym, czy wizerunkowym.

Informacje branżowe

Poniżej znajdą Państwo medialne publikacje dotyczące zarówno związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, jak i informacji istotnych dla sektora TSL w Polsce i Europie.

  • PREZES TLP W DZIENNIK GAZETA PRAWNA: BUSY NA MIĘDZYNARODOWYCH TRASACH WKRÓTCE PRAWIE JAK TIR-Y - Pakiet Mobilności niesie za sobą szereg zmian związanych z dostępem przedsiębiorców do rynku przewozowego. Na łamach dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej Prezes TLP Maciej Wroński omawia szeroko zmiany dotyczące przewozów drogowych rzeczy pojazdami o DMC pomiędzy 2,5 a 3,5 tony. Unijne przepisy...
  • TLP W DZIENNIK GAZETA PRAWNA: Trudna walka z tachooszustami - TRUDNA WALKA Z TACHOOSZUSTAMI. PRZEWOŹNICY APELUJĄ O ODBIERANIE PRAWA JAZDY NA TRZY MIESIĄCE ZA MANIPULOWANIE WSKAZANIAMI TACHOGRAFU. Za manipulowanie wskazaniami tachografu kierowca powinien tracić prawo jazdy na trzy miesiące – apelują przewoźnicy, którzy mają dość patologii w branży. Mimo coraz nowszych urządzeń rejestrujących aktywność...
  • MOTOFAKTOR O DZIAŁANIACH TLP W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM - TLP chce pomóc branży TSL w związku z koronawirusem TLP przekazał dzisiaj rządowi oraz marszałkom Sejmu i Senatu swoje stanowisko ws. kryzysu z powodu koronawirusa i propozycje konkretnych działań. Część z tych działań ma charakter międzynarodowy. Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska oczekuje od Rządu...
  • RMF24 O DZIAŁANIACH TLP - Epidemia koronawirusa. Transportowcy chcą ograniczenia odpowiedzialności kierowców Dodatkowe badania stanu zdrowia kierowców i przepisy, które ograniczą odpowiedzialność przewoźników, gdy – ze względu na zagrożenie epidemiologiczne – nie mogą dostarczyć towaru w uzgodnionym czasie. To część postulatów, które branża transportowa zawarła w wysłanej dziś do premiera...
Translate »