Informacje branżowe

czym-jest-branza-tlp

CZYM JEST BRANŻA TSL

Polska branża transportowa, na rzecz, której działamy, w ciągu ostatnich lat z mało znaczącej stała się wiodącą w Europie.

 

Transport pozwala urzeczywistnić 3 z 4 swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, jest kluczowy dla kształtowania wzrostu gospodarczego oraz rywalizacji na rynku globalnym. Koszt usług transportowych wpływa na wymianę towarową i konkurencyjność unijnej gospodarki.

 

W Polsce 6,6% PKB jest generowane przez transport, sektor zatrudnia bezpośrednio i pośrednio ok. 1 mln osób, obsługując 15% pracy przewozowej w Unii Europejskiej.

Eksport usług transportowych w 2015 r. wyniósł 10,6 mld euro. Polskie firmy transportowe inwestują w nowoczesny bezpieczny i ekologiczny tabor – pojazdy wymieniane są średnio co 2-5 lat, stale zwiększając w nich udział tych o najwyższej klasie ekologiczności – euro 5 i euro 6.

 

Polska branża transportu, spedycji i logistyki boryka się jednak z wieloma problemami, które stawiają na jej drodze urzędnicy, czy inne kraje. Transport i Logistyka Polska stara się znaleźć i wdrażać najlepsze z możliwych rozwiązań, aby przeszkody te pokonać i ułatwić branży dalszy rozwój

co-robimy-dla-branzy-ico

CO ROBIMY DLA BRANŻY

Transport i Logistyka Polska ma za zadanie ochronę, promowanie i reprezentowanie wspólnych ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego.

W praktyce, Transport i Logistyka Polska, robi znacznie więcej. Dużą wagę przykładamy do działań na rzecz naszych członków, wspomagając ich w zakresie doradztwa, zapewnienia im poprzez organizowane szkolenia odpowiedniej wiedzy o aktualnej sytuacji prawnej czy wydarzeń w branży istotnych z punktu widzenia pracodawcy i pracownika branży TSL.

Jednak doradztwo i wsparcie to nie wszystko – TLP aktywnie uczestniczy w tworzeniu rzeczywistości prawnej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Rozwiązujemy problemy, jakie stają na drodze transportu i tworzymy przyjazne warunki do rozwoju rodzimych przedsiębiorstw. Opiniujemy propozycje nowych i nowelizowanych przepisów, uczestniczymy w posiedzeniach sejmowych komisji dotyczących spraw związanych z szeroko pojętym transportem, jesteśmy jednym z głównych przedstawicieli branży TSL, do której urzędnicy wysokiej rangi kierują swoje zapytania, wątpliwości czy prośby o opinię. Realizujemy również kampanie społeczne wspierające zarówno pracodawców w transporcie, jak i ich pracowników.

co-ty-mozesz-zrobic-dla-branzy-ico

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA BRANŻY?

Polska branża transportu potrzebuje wsparcia, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego. Im więcej osób oraz firm transportowych będzie zaangażowanych w naszą działalność, tym łatwiej będzie nam tworzyć realia, w których polska branża TSL będzie kontynuowała dynamiczny rozwój, stając się liderem w UE.

Działamy w sposób profesjonalny – wykonawcami naszych raportów i projektów są najlepsi specjaliści w branży. Jest to dla nas znaczne obciążenie finansowe, którego nie bylibyśmy w stanie się podjąć, gdyby nie nasi członkowie.

Wspierając nas, inwestujesz w swoją przyszłość. Lepszą przyszłość na europejskim rynku. Zyskujesz pewność, że Twoje interesy są interesami TLP i że właśnie one będą dla nas najważniejsze. W końcu działamy w myśl zasady „W jedności siła!”.

PRZESZKODY NA DRODZE TRANSPORTU

1. Siłą polskich firm transportowych są ludzie – świetnie wyszkolona i wykwalifikowana kadra. Jednak na rynku zaczyna brakować kierowców, pomimo stale podnoszonych uposażeń i stosowanych przez firmy zachęt do pozostania w zawodzie.
Transport i Logistyka Polska wspiera placówki oświatowe w tworzeniu kierunku kształcenia „kierowca mechanik” oraz propagowaniu wśród młodzieży tego zawodu. Zleciliśmy również stworzenie raportu o stanie rynku pracy kierowców, którego wykonawcą jest PwC. Raport daje rekomendacje konkretnych działań na kolejne lata dzięki czemu możemy podejmować kroki zmierzające ku polepszeniu sytuacji w sektorze.

2. Niektóre państwa członkowskie wprowadzają wewnętrzne regulacje prawne, które skutecznie ograniczają lub całkowicie uniemożliwiają nam wstęp na tamtejsze rynki, takie jak przepisy o płacy minimalnej niemieckiego MiLoG, czy francuskiego Loi Macron. Również na poziomie Unii Europejskiej wprowadzane przepisy niejednokrotnie godzą w interesy branży TSL. Zlecony przez TLP i wykonany przez Deloitte raport dotyczący wpływu ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce rzucił światło na spodziewane konsekwencje wprowadzania tego typu przepisów przez państwa członkowskie UE

Transport i Logistyka Polska skutecznie, zwraca uwagę mediów i rządzących na problemy, z jakimi muszą borykać się polskie przedsiębiorstwa transportowe w związku z polskimi i zagranicznymi realiami prawnymi. Opiniujemy ustawy i przedstawiamy propozycje rozwiązań, które niejednokrotnie są wprowadzane przez Rząd do polskiego prawodawstwa. Prowadzimy kampanie społeczne, skutecznie zwracając uwagę opinii publicznej na dane zagadnienie. Jesteśmy w stałym kontakcie z najwyższymi urzędnikami w kraju i w UE, aby stale trzymać rękę na pulsie, a w razie potrzeby reagować szybko i skutecznie.

3. Polskie przepisy i regulacje prawne również nie zawsze sprzyjają przewoźnikom. Transport i Logistyka Polska interweniuje w zakresie wprowadzanego prawodawstwa i wymogów w poszczególnych instytucjach, czy organizacjach, jak również apelując do rządzących, uczestnicząc w spotkaniach, wspierając konkretne działania zarówno pod względem merytorycznym, organizacyjnym, jak i marketingowym, czy wizerunkowym.

Informacje branżowe

Poniżej znajdą Państwo medialne publikacje dotyczące zarówno związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, jak i informacji istotnych dla sektora TSL w Polsce i Europie.

  • DZIENNIK.PL – O KONFERENCJI I RAPORCIE W BRUKSELI - Pakiet mobilności stanowi zagrożenie dla przewoźników drogowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i próba wprowadzenia protekcjonistycznych rozwiązań prawnych – przekonywali w czwartek w PE w Brukseli uczestnicy konferencji poświęconej tym propozycjom. Chodzi o regulacje z pakietu mobilności,...
  • BIZNES LUBUSKI: PAKIET MOBILNOŚCI, CZYLI WOJNA O TRANSPORT - Większe koszty, więcej biurokracji, więcej ograniczeń w wykonywaniu przewozów i mniejsza konkurencyjność polskich firm transportowych. Do tego sprowadzają się najważniejsze konsekwencje tzw. pakietu mobilności, który Parlament Europejski przyjął w skrajnie niekorzystnej dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej...
  • MACIEJ WROŃSKI W TSL BIZNES – CO NAS CZEKA PO WPROWADZENIU PAKIETU MOBILNOŚCI - 4 kwietnia Parlament Europejski przegłosował zmiany określane jako Pakiet Mobilności, które są niekorzystne dla przewoźników z Polski. To przedostatni krok do wprowadzenia zmian w takich obszarach jak zasady delegowania kierowców, czas jazdy przerw i odpoczynków kierowców...
  • NOWE DOKUMENTY W KONTROLACH PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - W styczniu 2019 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli, odnoszący się m.in. do kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Projekt ten, wraz...
Translate »