Historia

Transport i Logistyka Polska została utworzona 1 sierpnia 2014 r w Uniejowie, jako organizacja pracodawców działająca na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku (Dz.U. 55, poz. 235). Wśród założycieli znalazły się firmy transportowo-logistyczne będące poważnymi pracodawcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z tych firm zatrudnia po kilkuset pracowników.

Cele działania tlp

Główne cele

Głównymi celami działania „Transport i Logistyka Polska” (TLP) są:

Ochrona, promowanie i reprezentowanie wspólnych etycznych, ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków, związanych z działalnością polegającą na wykonywaniu przewozów drogowych oraz działalności w zakresie spedycji i logistyki.

Tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego oraz wpływanie na właściwe zrozumienie celów TLP zarówno przez szeroko pojętą opinię publiczną jak i organy państwa i administracji.

Szczegółowe cele

Cele szczegółowe, które odnoszą się do etycznego i społecznego aspektu prowadzonej działalności gospodarczej:

Poszanowanie zasad uczciwej konkurencji

Poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa zarówno w obrocie handlowym, jak też w przewozach i ruchu drogowym

Inicjowanie działań środowiska pracodawców transportu drogowego na rzecz społeczeństwa, tworzenie społecznej misji branży transportu drogowego

Poszanowanie praw pracowniczych i zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki transportu drogowego