Historia

„Transport i Logistyka Polska” została utworzona 1 sierpnia 2014 r w Uniejowie, jako organizacja pracodawców działająca na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku (Dz.U. 55, poz. 235). Wśród założycieli znalazły się firmy transportowo-logistyczne będące poważnymi pracodawcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z tych firm zatrudnia po kilkuset pracowników.

Głównymi celami działania „Transport i Logistyka Polska” (TLP) są:

  • ochrona, promowanie i reprezentowanie wspólnych etycznych, ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków, związanych z działalnością polegającą na wykonywaniu przewozów drogowych oraz działalności w zakresie spedycji i logistyki.
  • tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego oraz wpływanie na właściwe zrozumienie celów TLP zarówno przez szeroko pojętą opinię publiczną jak i organy państwa i administracji.

Wśród licznych celów szczegółowych warto podkreślić te, które odnoszą się do etycznego i społecznego aspektu prowadzonej działalności gospodarczej, jak:

  • poszanowanie zasad uczciwej konkurencji,
  • poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa zarówno w obrocie handlowym,
  • jak też w przewozach i ruchu drogowym,
  • inicjowanie działań środowiska pracodawców transportu drogowego na rzecz społeczeństwa, tworzenie społecznej misji branży transportu drogowego,
  • poszanowanie praw pracowniczych i zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki transportu drogowego.

Translate »