Współpracują z TLP

Rozbudowana sieć współpracy

Konfederacja Lewiatan
Najbardziej wpływowa organizacja biznesowa reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób.

Business Europe
Konfederacja Europejskiego Biznesu założona w 1958 roku jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji lobbingowych działających przy Unii Europejskiej.

Rada Dialogu Społecznego
Instytucja stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracodawców, pracowników oraz strony rządowej.

United Nations Global Compact
Największa na świecie inicjatywa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku do organizacji przystąpiło ponad 10 000 firm na całym świecie.

Sojusz na rzecz przyszłości transportu
Ruch organizacji pracodawców transportu utworzony w 2017 roku, którego jednym z inicjatorów było TLP. Obecnie w skład Sojuszu wchodzą organizacje z Polski, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Litwy, Macedonii, Węgier i Słowenii.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Organ konsultacyjny Unii Europejskiej utworzony w 1957 roku. Stanowi pomost pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a społeczeństwem obywatelskim, sporządzając opinie w sprawie propozycji legislacyjnych UE.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. Uczelnia istnieje nieprzerwanie od 1906 i rocznie wydaje ponad 2,5 tys. dyplomów ukończenia studiów wyższych. Szacuje się, że od początku istnienia, uczelnia wykształciła ponad 70 000 absolwentów wszystkich typów studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych).