Informujemy, że dziś w nocy weszła w życie kolejna nowelizacja datowanego na wczoraj rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia okresowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nowelizacją, od 3 listopada br.:

1) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, można przewozić w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. Ograniczeniu nie podlegają przewozy takimi pojazdami osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie. Przewoźnicy nie stosujący się do nowych przepisów mogą zostać ukarani wydaną natychmiastowo decyzją o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 30 000 zł lub mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

2) zakazów organizowania zgromadzeń oraz innych spotkań, nie stosuje się do szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów prawa lotniczego.

Link do treści rozporządzenia poniżej:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000193101.pdf

 

Opracowała:
Małgorzata Wieleba-Walicka
Radca Prawny TLP