23 marca 2015 r. odbędzie się ogólnopolski protest przewoźników drogowych w kilkunastu miejscach na terenie kraju. Za niedogodności związane z naszym protestem z góry przepraszamy. Niemniej walczymy w obronie polskiej gospodarki, której jednym z ważniejszych elementów jest branża Transport-Spedycja-Logistyka.
Nie wysuwamy jakichkolwiek żądań o charakterze finansowym. Domagamy się jedynie działania Państwa, które powinno bronić swoich obywateli i swoją gospodarkę przed dyskryminacją ze strony silniejszych gospodarczo państw, które powinno rozwiązywać problemy wynikające z wadliwego prawa i które powinno chronić polskie miejsca pracy.
Nasze postulaty:
MiLoG – Żądamy:
– skierowania skargi do trybunału Sprawiedliwości UE,
– stanowczego protestu polskiego rządu przeciwko łamaniu prawa unijnego.
RYCZAŁTY ZA NOCLEG – Żądamy:
– podjęcia faktycznych, a nie pozorowanych działań legislacyjnych w tej sprawie.
ROSYJSKIE EMBARGO – Żądamy:
– prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych,
– ochrony polskiego rynku przewozowego przez powołane do tego służby i organy.
Zainteresowanych przyłączeniem się do akcji przedsiębiorców zapraszamy na stronę Komitetu Protestacyjnego, w skład którego wchodzą prawie wszystkie polskie organizacje branży transportu drogowego. Znajdziecie tu szczegóły protestu:
http://www.protestprzewoznikow.pl/aktualnosci

zagrożenia