transport manager katowice

Czego boją się przewoźnicy? Niebezpieczne konsekwencje wejścia w życie Dyrektywy o pracownikach delegowanych?

Analiza przewidywanych rezultatów wprowadzenia w życie Dyrektywy o pracownikach delegowanych w jej obecnym brzmieniu. Jaki będzie ona miała wpływ na polską branżę międzynarodowego transportu drogowego? Nie chodzi już bowiem tylko o obowiązek wypłacania pracownikom delegowanym do Europy Zachodniej jedynie płacy minimalnej, ale wynikającej z umów zbiorowych tam obowiązujących, czyli znacznie wyższej. Czego najbardziej boją się przewoźnicy, którzy prowadzą działalność transportową w krajach, w których już obowiązuje płaca minimalna?

– Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska

 

Przygotuj się do walki o zwrot kar za przeciążenia osi Twoich pojazdów.

Firmy transportowe mają duże szanse na odzyskanie kar nałożonych na nie przez ITD za przeciążenia na osie na drogach o nośności do 8,5 t. Komisja Europejska wniosła bowiem sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce w związku z ograniczeniem przez nasz kraj swobody korzystania ze swojej sieci drogowej przez pojazdy spełniające unijne normy nacisków osi powyżej 8,5 t. Efektem tego ograniczenia było trwające przez kilka lat swoiste „polowanie” funkcjonariuszy ITD na ciężarówki. Kary wynosiły 8-15 tys. zł. Wkrótce okaże się czy można je odzyskać lub nawet wznowić zakończone procesy w tych sprawach.

– Robert Krzych, Kancelaria Prawna Robert Krzych

 

Tendencje legislacyjne w prawie pracy w Polsce i pozostałych krajach UE, mające wpływ na działalność transportową.

W Polsce rozpatrywana jest propozycjach objęcia osób samozatrudnionych ustawą o związkach zawodowych i nadania im prawa do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Wynagrodzenia, nowe obowiązki administracyjne oraz polskie i unijne kierunki i zakres propozycji zmian w przepisach istotnych dla branży transportu międzynarodowego. Podsumowanie prac Komisji Europejskiej nad Dyrektywą o delegowaniu pracowników i europejskim wynagrodzeniu minimalnym.

– Joanna Jasiewicz, Gide Loyrette Nouel

 

Twoja ciężarówka narzędziem w rękach terrorystów. Nowe ryzyko w transporcie drogowym.

W lipcu w Nicei, w grudniu 2016 r. w Berlinie, a w styczniu 2017 r. w Jerozolimie rozpędzone ciężarówki, prowadzone przez terrorystów, wjeżdżają w tłum ludzi. Pojazdy wypełnione powierzonym przewoźnikom towarem stają się śmiercionośnym narzędziem w rękach bandytów. W jaki sposób dochodzi do przejęcia przez terrorystów kontroli nad pojazdem? Jak przygotować kierowców na czyhające na nich niebezpieczeństwa? Jak zabezpieczać swoich kierowców i siebie przed takimi zagrożeniami?

– Jerzy Różyk, Kancelaria Brokerska CDS

 

Zabezpiecz się przed oszustwami i wyłudzeniami na giełdach transportowych – CASE STUDIES.

Zautoryzowana firma na giełdzie podjęła się realizacji transportu, podstawiła zaawizowany pojazd na miejsce załadunku, po czym zniknęła wraz z ładunkiem. Oszust podszywający się pod legalnie działającą firmę spedycyjną, uzyskał dostęp do giełdy, a zmieniając miejsce rozładunku wykorzystał uczciwie działające firmy transportowe do kradzieży ładunków. Te i inne przypadki zostaną omówione także w kontekście polis ubezpieczeniowych OCP i OCS.

– Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica

 

MiLoG update’2017. Nowości w niemieckiej płacy minimalnej.

Pierwsze doświadczenia właścicieli firm transportowych z tegorocznymi zmianami w funkcjonowaniu niemieckiej ustawy MiLoG. Zmianie uległa wysokość stawki minimalnej. Powstał nowy portal internetowy do zgłoszenia kierowców, który ciągle sprawa wiele kłopotów. Zmianom ulegają tendencje w prowadzeniu kontroli przestrzegania MiLoGu.

-Martin Pfnür, Kancelaria Balduin Pfnür & Partner

 

Transportowy Big Brother, czyli coraz więcej towarów pod specjalnym nadzorem jako efekt zmian podatkowych ważnych dla transportu w 2017 r.

Od początku marca 2017 r. firmy transportowe zostały zobowiązane do rejestrowania przewozów towarów akcyzowych w specjalnym systemie elektronicznym. Od 1 lipca 2017 r. trasę przejazdu ciężarówek przewożących te produkty będą mogły śledzić służby podatkowe, celne i policja za pomocą lokalizatorów korzystających z nawigacji satelitarnej GPS i systemu telefonii komórkowej. W 2017 r. rząd zmienia ustawę o podatku VAT, by uszczelnić system jego poboru. Prelekcja stanowi kompendium zmian podatkowych’2017.

– Rafał Pogorzelski, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jamróz i Pogorzelski

 

Wielka zmiana w polskiej polityce migracyjnej. Pracujący w Polsce – również kierowcy – będą mogli łatwiej osiedlać się w Polsce i sprowadzać rodziny.

Przyjeżdżający do nas ze Wschodu łatwiej znajdą pracę i szybciej uzyskają pobyt stały, pod warunkiem, że spełnią warunki stawiane im przez rząd. Prace nad nowymi rozwiązaniami rozpoczął już rządowy zespół, składający się z przedstawicieli resortów: rozwoju, rodziny i spraw wewnętrznych. Rząd stawia na młodych (do 35 lat), posiadających pożądane kwalifikacje, wśród nich na kierowców.

– Marta Walędziak-Skowrońska, TGC Corporate Lawyers

 

Płaca minimalna również w Austrii i Holandii, czyli więcej znaków zapytania niż odpowiedzi.

Od 1 stycznia 2017 r. w Austrii weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego. Pociągają one za sobą szereg obowiązków, które musi spełnić przewoźnik wykonujący operacje transportowe na terytorium Austrii. Z kolei w Holandii na razie wiadomo, że transport międzynarodowy oraz kabotaż wykonywany przez polskie firmy transportowe jest objęty prawem holenderskim, dotyczącym minimalnego wynagrodzenia. Jedynie w sytuacji tranzytu chwilowo władze holenderskie nie egzekwują wymogu płacy minimalnej do czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Niemcami i Komisją Europejską w tej sprawie.

– Paweł Judek, Kancelaria Prawna Działyński Judek

 

Polski transport bez ryczałtów. Konsekwencje decyzji TK w aspekcie rozliczania płac minimalnych w UE?

Analiza finansowo-prawna wpływu decyzji Trybunału Konstytucyjnego, znoszącej obowiązek wypłacania kierowcom ryczałtów za noclegi w kabinie ciężarówki, na zaliczanie elementów płacy polskiego kierowcy do płacy minimalnej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

– Agnieszka Frasik, „AMF FRASIK” Kancelaria Prawna