14 lutego 2017 r. przedstawiciele TLP spotkali się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z kierownictwem Departamentu Komitetu ds Europejskich, Departamentu Współpracy Ekonomicznej i Departamentu Konsularnego.

Wiodącym tematem spotkania były rekomendacje zawarte w raporcie PWC i TLP „Rynek pracy kierowców w Polsce” (październik 2016). Raport zwracał uwagę nie tylko na znaczący brak kierowców i jego przyczyny, ale także odwoływał się do konieczności ułatwiania uzyskiwania i przedłużenia obcokrajowcom zgody na pobyt i pracę w Polsce, usprawnianie procedury wydawania wiz dla obywateli państw Europy Wschodniej czy też pozycjonowanie w Kazachstanie i w innych państwach byłego Związku Radzieckiego Polski, jako atrakcyjnego miejsca pracy dla lokalnych kierowców.

Przedstawiciele struktur MZS obecni na spotkaniu (m.in. )  wskazali, iż w ciągu najbliższych 6 miesięcy należy oczekiwać zmian prawnych zmierzających do lepszej identyfikacji potrzeb pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi, a tym samym przyspieszenia procedur wydawania wiz. Nie mniej jednak zwrócono uwagę, iż polityka wizowa będzie skoordynowana z pracami nad stworzeniem skoordynowanej polityki migracyjnej w Polsce biorącej pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i deficytów prac/zawodów w Polsce.

Na spotkaniu poruszony został także temat intensyfikacji prac nad pakietem drogowym na forum UE oraz nad rewizją dyrektywy o delegowaniu. W maju br. oczekiwane są konkretne propozycje legislacyjne dla transportu międzynarodowego, które mają być sformułowane przez Komisję Europejską, po  zakończeniu procedury tzw. impact assesment (marzec/kwiecień 2017).