Aby przypomnieć istotę sporu Komisji Europejskiej z polską administracją rządową  o ograniczanie dostępu do infrastruktury drogowej, która spowodowała wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości (C-127/17/KOM), poniżej zamieszczamy link do artykułu opisującego postępowanie przed Komisją w ramach procedury EU PILOT.

Artykuł: https://www.facebook.com/notes/maciej-wro%C5%84ski/niezgodno%C5%9B%C4%87-polskich-przepis%C3%B3w-ograniczaj%C4%85cych-naciski-osi-z-prawem-unijnym/1091923644160075