27 marca w Czeskim Stałym Przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej odbyło się spotkanie „Social aspects of the road package” poświęcone pakietowi drogowemu, którego publikacja oczekiwana jest pod koniec maja oraz nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych. W debacie udział wzięli Minister ds. Transportu Czech oraz przedstawiciele Stałęgo Przedstawicielstwa Czech, Komisji Europejskiej, Czeskiej Izby Handlowej oraz International Road Transport Union, a także Europoseł Martina Dlabajová. Nie zabrakło tam także stałego przedstawiciela TLP w Brukseli mecenas Małgorzaty Wysockiej.

Konferencję otworzył czeski Minister ds. Transportu Dan Ťok podkreślając rolę Czech jako mediatora w sporze o kształt przyszłości rynku transportu. W swoim przemówieniu stwierdził, że wynagrodzenie minimalne nie powinno obejmować tranzytu oraz iż należy się zająć kwestiami „letterbox companies” oraz zasadami kabotażu. Odniósł się także do wprowadzanych przez Francję, Niemcy i Austrię przepisów stwierdzając, iż należy unikać biurokracji i wymagać jedynie niezbędnych dokumentów.

Szef działu transportu lądowego Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, Eddy Liegeois, stwierdził, iż dyrektywa o pracownikach delegowanych powinna obejmować swym zakresem również transport międzynarodowy, w szczególności sytuacje, w których obecność kierowcy na terytorium państwa członkowskiego jest znacząca.

Odniósł się również do odpoczynku tygodniowego kierowców w kabinach, mówiąc, iż należy podchodzić do tego z dozą elastyczności, ale nie można zaakceptować sytuacji, gdy kierowca spędza w podróży, przykładowo, cały miesiąc.  Dodał, iż Komisja skupia się również na cyfryzacji, która pozwoliłaby kierowcom samochodów ciężarowych na przechowywaniu niezbędnej dokumentacji na nośnikach elektronicznych zamiast wozić je w wersji papierowej. Pod koniec spotkania dodał również, iż nie można prosić kierowców o wożenie tłumaczenia dokumentów we wszystkich językach. W kwestii „letterbox companies” wskazał, iż należy stworzyć przejrzyste zasady zakładania przedsiębiorstw transportowych oraz wzmocnić współpracę między organami administracji państwowych.

Przewodniczący Sekcji Transportu Czeskiej Izby Handlowej, Emanuel Šíp, odniosł się do wprowadzania przez niektóre kraje płacy minimalnej, która powinna dotykać przedsiębiorców prowadzących kontrowersyjną działalność jak kabotaż, „letterbox companies” czy „nomadic drivers”. Podkreślił również, iż niskie koszty transportu wykonywanego przez kierowców z Europy Wschodniej nie są zamierzone a wynikają z przeszłości tych krajów, co jednak jest wykorzystywane przez klientów, by utrzymać niskie koszty ich działalności.

Zaproponował, aby Komisja zawiesiła stosowanie nowych przepisów do czeskich kierowców do momentu, aż zostanie sprawdzone, czy będą one zgodne z prawem Unii. Dodał również, iż transport drogowy powinien być wyłączony z dyrektywy o delegowaniu pracowników, a jeśli nie uda się tego osiągnąć, należy wprowadzić przejrzyste i możliwe do wdrożenia reguły dotyczące transportu drogowego, które eliminować będą kontrowersyjne praktyki jak „letterbox companies”, kabotaż oraz „nomadic drivers”. Zaapelował o przyspieszenie instalacji inteligentnych tachografów.

Panel gości zakończył Jan Němec, Szef Spraw Społecznych International Road Transport Union podkreślając, iż najbardziej dotknięci przepisami Loi Macron i podobnymi są działający zgodnie z prawem przedsiębiorcy.

Głos zabrała również Europoseł Martina Dlabajová podkreślając, iż debata na temat rewizji dyrektywy o delegowaniu jest wyjątkowo gorąca, jako że Posłowie są podzieleni ze względu na grupy polityczne, ale także na kraje, z których pochodzą. Transport powinien być wyłączony z dyrektywy o delegowaniu i powinno ustalić się właściwe temu sektorowi regulacje. Poinformowała zgromadzonych, że w kolejnym tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie sprawozdawców cieni.

Opracowała: Małgorzata Wysocka